Paieška

Vaikų sveikatos stiprinimo metodinė grupė

KOORDINATORIUS
Silvija Jockutė
silvija.jockute@kaunosic.lt
(8 37) 200127

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Rima Kalinauskienė
Pirmininkė
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“, direktorė
Irma Žilinskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“, direktorė
Renata Danaitienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Kulverstukas“, direktorė
Rasa Rumšienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“, direktorė
Jūratė Stakeliūnienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“, direktorė
Ingrida Ramanauskaitė- Markevičienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“, direktorė
Romutė Stanislovaitienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“, direktorė
Erika Liaukonienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“, direktorės pavaduotoja
Irena Gabševičienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Dvarelis“, direktorė