Paieška

Vaikų sveikatos stiprinimo metodinė grupė

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Rima Kalinauskienė
Pirmininkas
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“,
direktorė
Irma Žilinskienė
Pirmininko pavaduotojas
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“,
direktorė
Renata Danaitienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, direktorė
Rasa Rumšienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“,
direktorė
Jūratė Stakeliūnienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“,
direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“, direktorė
Romutė Stanislovaitienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“,
direktorė
Erika Liaukonienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Pušynėlis“, direktorės pavaduotoja