Paieška

Vaikų sveikatos stiprinimo metodinė grupė

KOORDINATORIUS

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Rima Kalinauskienė
Pirmininkas
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“, direktorė
Irma Žilinskienė
Pirmininko pavaduotojas
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“, direktorė
Renata Danaitienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, direktorė
Rasa Rumšienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“, direktorė
Jūratė Stakeliūnienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“, direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“, direktorė
Romutė Stanislovaitienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“, direktorė
Erika Liaukonienė
Narys
Kauno lopšelis-darželis „Pušynėlis“, direktorės pavaduotoja