Paieška

VADOVŲ REZERVAS

Grįžti atgal

VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
KONSULTACIJOS NŠA PARENGTŲ MENTORIŲ

 

KONSULTACIJOS, KURIAS VEDA NŠA PARENGTI MENTORIAI
 
Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo
 
 
 
Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje
 
„Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė. Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
2022-06-14
15 val.
Naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams
 
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė. Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
2022-06-02
13 val.
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė. Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
2022-06-06
13–15 val.
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė. Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
2022-06-08
14 val.
 
Informacija apie organizuojamas individualias konsultacijas skelbiama Kauno švietimo inovacijų centro mėnesio renginių plane https://www.kaunosic.lt/menesio-renginiu-planas/