Paieška

VADOVŲ REZERVAS – Kvalifikacijos tobulinimo programos

Aukšta vidinė ir tarpasmeninė emocinė kultūra organizacijos efektyvumui (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 3 moduliai:
1. „Aukštas asmeninis EQ (emocinis intelektas) – būtina sąlyga komandiniam darbui“ (8 val. – teorija, 6 val. – savarankiškas darbas);
2. „Emociniai poreikiai komunikacijoje. Manipuliatyvus elgesys“: (8 val. – teorija, 6 val. – savarankiškas darbas);
3. „Vertybėmis grįsta komunikacija komandoje“ (8 val. – teorija, 4 val. – savarankiškas darbas).

2 klausimas

2 klausimas

3 klausimas

3 klausimas

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4 klausimas

16

17

18

19

20

21

kursai

1

2

3