Paieška

Tikslai – telkti asmenis, turinčius lyderystės gebėjimų; teikti pagalbą pasirengiant vadovauti švietimo įstaigai.
                     VADOVŲ REKOMENDUOTI PRETENDENTAI                             „RENKUOSI BŪTI VADOVU“ PARAIŠKOS PILDYMAS             
      KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMO VERTINIMAS      
VADOVŲ REZERVAS
                                                  PAGALBA DĖL VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO(SI)                                       
VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS                      PASIRENGIMAS NŠA VERTINIMUI                                
            KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS                           KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS        
                            KITOS PROGRAMOS                                     
                   VADOVŲ VERTINGOS PATIRTIES SKLAIDA                       
                         PRAKTINĖ PATIRTIS – „ŠEŠĖLIAVIMAS“                       
                  KONSULTACIJOS NŠS PARENGTU MENTORIŲ                  
                                                                                      INTERAKTYVI        PLATFORMA                                                                       
                                                                                                    NŠA VERTINIMAS                                                                                                  

KONKURSAS VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI