Paieška

Tikybos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Audronė Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, Pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Inga Rakauskienė
Pirmininkė
Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla, mokytoja,
Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, metodininkė
Virginija Petrulienė
Pavaduotoja
(vaiko priežiūros atostogose)
Kauno „Vyturio“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Ilona Jurevičiūtė
Sekretorė
Kauno Maironio gimnazija, mokytoja metodininkė
Aistė Cylikaitė
Narė
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, mokytoja
Diana Cekanauskienė
Narė
Kauno Pilėnų progimnazija,
Kauno Antano Smetonos gimnazija, vyr. mokytoja
Margarita Kantaitė
Narė
Kauno Kovo 11-osios gimnazija
Aurelija Kviklienė
Narė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija, vyr. mokytoja
Rasa Valackaitė Pranskūnienė
Narė
Kauno Santaros gimnazija, mokytoja metodininkė