Paieška

Tikybos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Ernesta Strainytė
ernesta.strainyte@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Inga Rakauskienė
Pirmininkė
VDU klasikinio ugdymo mokykla,
vyr. mokytoja
Diana Cekanauskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Pilėnų progimnazija,
KTU Inžinerijos licėjus,
mokytoja metodininkė
Ilona Jurevičiūtė
Sekretorė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija,
mokytoja metodininkė
Darius Venčkauskas
Narys
Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla,
vyr. mokytojas
Asta Kizevičienė
Narė
Kauno Veršvų gimnazija,
mokytoja metodininkė
Margarita Kantaitė
Narė
Kauno Kovo 11-osios gimnazija,
mokytoja
Gintarė Litvaitienė
Narė
Kauno šv. Kazimiero progimnazija,
mokytoja
s. Inga Rukaitė
Narė
Jono Pauliaus II gimnazija,
mokytoja metodininkė
Miglė Valiukevičė
Narė
Kauno Žaliakalnio progimnazija,
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras,
vyr. mokytoja