Paieška

Tikybos mokytojų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Inga Rakauskienė
Pirmininkė
Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras, mokytoja;
Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, metodininkė
Ilona Jurevičiūtė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Maironio universitetinė gimnazija,
mokytoja metodininkė
Virginija Petrulienė
Sekretorė
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Nijolė Kulėšienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Rima Pužaitė
Narė
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla,
Kauno „Aušros“ gimnazija,
vyresnioji mokytoja
Diana Cekanauskienė
Narė
Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla,
Kauno Antano Smetonos gimnazija,
vyresnioji mokytoja
Ieva Vasiliauskienė
Narė
Kauno „Varpo“ gimnazija,
Kauno taikomosios dailės mokykla,
mokytoja metodininkė
Aurelija Kviklienė
Narė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija,
vyresnioji mokytoja
Gabrielius Velička
Narys
Kauno Jono Jablonskio gimnazija,
vyresnysis mokytojas