Paieška

Struktūra ir kontaktai

Darbo laikas

Pirmadienis:      8.00 – 17.00
Antradienis:       8.00 – 17.00
Trečiadienis:      8.00 – 17.00
Ketvirtadienis:  8.00 – 17.00
Penktadienis:     8.00 – 15.45
Šeštadienis:         –
Sekmadienis:       –

Pietų pertrauka:  12.00 – 12.45

Kaip mus rasti

Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno švietimo inovacijų centras

Vytauto pr. 44, LT-44329
Tel. /Faks. +370 37 324157

Rekvizitai

Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno švietimo inovacijų centras 
Vytauto pr. 44, LT-44329 Kaunas
Kodas Juridinių asmenų registre 193043096
Tel. /Faks. +370 37 324157
El. paštas info@kaunosic.lt
Luminor Bank AS, kodas 40100
LT12 4010 0425 0007 0115
LT75 4010 0425 0003 0278 (įmokoms už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius)

Administracija

DIREKTORĖ

Rasa Bortkevičienė

1995 m. baigė Kauno technologijos universitetą
2000 m. baigė LŽŪU (Edukologijos magistras)
2013 m. baigė Kauno technologijos universitetą (Viešasis administravimas)
Kontaktinė informacija:
Kabinetas 101
Tel.  (8 37) 20 01 25
El. paštas  direktorius@kaunosic.lt
DARBOTVARKĖ

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA

Vilija Barzdžiuvienė

1981 m. baigė Vilniaus universitetą (Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas)
1996 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą (Edukologijos magistras)
Kontaktinė informacija:
Kabinetas 116
Tel.  (8 37) 32 40 61
El. paštas  vilija.barzdziuviene@kaunosic.lt
DARBOTVARKĖ

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA

Agnė Valinevičienė
Pavaduoja Gintą Tarankienę
Ginta Tarankienė (Nėštumo ir gimdymo atostogose)
Kontaktinė informacija:
Kabinetas 103
Tel.   (8 37) 32 40 43
El. paštas   agne.valineviciene@kaunosic.lt
DARBOTVARKĖ

Darbuotojai

Pareigos
Vardas, pavardė
Funkcijos
Kabinetas
Telefonas
Direktorė
Rasa Bortkevičienė
direktorius@kaunosic.lt
Funkcijos
101
(8 37) 20 01 25
 
Direktorės pavaduotoja
Vilija Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kaunosic.lt
Funkcijos
116
(8 37) 32 40 61
 
Direktorės pavaduotoja
Ginta Tarankienė
(Nėštumo ir gimdymo atostogose)
Pavaduoja Agnė Valinevičienė
agne.valineviciene@kaunosic.lt
Funkcijos
103
(8 37) 32 40 43
 
Raštinės vedėja
Jolanta Pakalniškienė
info@kaunosic.lt
Funkcijos
102
(8 37) 32 41 57
 
Metodininkė
Laura Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
Funkcijos
108
(8 37) 32 39 41
 
Metodininkė
Ilona Teresienė
ilona.teresiene@kaunosic.lt
Funkcijos
110
(8 37) 32 41 58
 
Metodininkas
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
Funkcijos
113
(8 37) 32 40 52
 
Metodininkė
Zita Verbickienė
zita.verbickiene@kaunosic.lt
Funkcijos
112
(8 37) 32 41 58
 
Metodininkė
Audronė Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt
Funkcijos
114
(8 37) 20 01 27
 
Metodininkė
Valerija Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kaunosic.lt
Funkcijos
115
(8 37) 20 01 27
 
Metodininkė
Alvita Veličkaitė
informacinis@kaunosic.lt
Funkcijos
108
(8 37) 32 39 41
 
Metodininkė
Eglė Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kaunosic.lt
Funkcijos
117
(8 37) 32 42 11
 
Bibliotekininkė
Irena Valentukonienė
biblioteka@kaunosic.lt
Funkcijos
201
(8 37) 32 40 50
 
Ūkvedys
Stasys Tilinga
stasystilinga@gmail.com
Funkcijos
301
(8 699) 12505
 
Informacinių technologijų sistemų administratorė
Asta Mažeikaitė
admin@kaunosic.lt
Funkcijos
107
(8 37) 20 01 26
 
Administratorė
Vitalija Serbentienė
saskaitos@kaunosic.lt
Funkcijos
111
(8 37) 32 40 53

Įstaigos taryba

Kauno švietimo inovacijų centro taryba

Pirmininkas – Alvydas Bakutis, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas,
tel. (8 37) 32 40 52
Sekretorė – Jūratė Slavinienė, Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

 

Nariai:

 • Stanislovas Milašius, Kauno Kovo 11-osios gimnazijos direktorius;
 • Dalia Lapėnienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė – daugiafunkcio centro direktorė;
 • Laimutis Jankauskas, Kauno Jaunųjų turistų centro direktorius;
 • Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė;
 • Jūratė Šleinytė, VDU Muzikos akademijos docentė, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė;
 • Vilija Barzdžiuvienė, Kauno švietimo inovacijų centro direktorės pavaduotoja.

 

Kauno švietimo inovacijų centro tarybos funkcijos

 • teikia siūlymus ir pritaria Centro metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms ir teikia siūlymus direktoriui Centro veiklos organizavimo klausimais;
 • teikia siūlymus direktoriui dėl darbuotojų skatinimo, ūkinės finansinės veiklos organizavimo, vidaus audito vykdymo;
 • teikia siūlymus direktoriui dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo;
 • suderina Centro nuostatų projektą, pakeitimus ir papildymus;
 • svarsto kontroliuojančių organizacijų audito pažymas, teikia siūlymus direktoriui dėl Centro veikos tobulinimo;
 • skiria atstovą į atviro konkurso Centro direktoriaus pareigoms užimti komisiją.

Įstaigos valdymo struktūros forma

Atsisiųsti

Informacija atnaujinta 2020-01-08

Laisvos darbo vietos

Įstaigos pavadinimas
KAUNO ŠVIETIMO INOVACIJŲ CENTRAS
Pareigos
Metodininkas(-ė) – 1 etatas
Darbo vieta
Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44, Kaunas
Reikalavimai
§  Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą (bakalauro laipsnis);
§  Atitikti bent vieną šių reikalavimų:
–        turėti pedagogo arba andragogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
–        turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
§  Išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą;
§  Mokėti A2 kalbos mokėjimo lygiu bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
§  Gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
§  Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus pagal kompetenciją, mokėti dirbti komandoje;
§  Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis (mokėti dirbti MS Office programiniu paketu).
Funkcijos
Priklausančios veiklos sritys – lietuvių, užsienio kalbos, užsienio kalbų kursai, parodų kuravimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo Kauno mieste veiklų koordinavimas ir organizavimas.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
§  Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus;
§  Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagoginiams darbuotojams ir kitiems suaugusiesiems, konsultuoja kitais švietimo klausimais;
§  Tiria ir analizuoja pedagoginių darbuotojų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos/saviugdos poreikius;
§  Tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių rezultatyvumą, jų poveikį mokinių ugdymo kokybei;
§  Organizuoja mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius;
§  Koordinuoja mokytojų metodinių būrelių metodinę veiklą, teikia dalykinę ir metodinę pagalbą.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,2 (1097,00 Eur neatskaičius mokesčių).
Pareigybės lygis – A2.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d.
Nr. XIII-198
Dokumentai, kurie turi būti pateikti (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
Dokumentų priėmimo vieta:
Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu info@kaunosic.lt, laiško pavadinimas „Dėl metodininko atrankos“.
*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
(8 37) 324157, info@kaunosic.lt
Dokumentų priėmimo terminas
 Atrankos būdas –  pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų, parašykite mums