Paieška

Šokio mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Gintaras Paukštys
Pirmininkas
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytojas metodininkas
Ina Šlapikienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno Panemunės pradinė mokykla, mokytoja metodininkė
Ligita Viršulytė
Sekretorė
Kauno tautinės kultūros centras, teatro šokio studijos vadovė;
Kauno „Saulės“ gimnazija, neformaliojo švietimo (modernaus šokio studijos) vadovė, mokytoja metodininkė
Edmundas Alseika
Narys
Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla, šokio mokytojas metodininkas
Džineta Šablauskienė
Narė
Vytauto Didžiojo Universiteto „Rasos“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Margarita Tomkevičiūtė
Narė
Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, mokytoja ekspertė