Paieška

Šokio mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Ina Šlapikienė
Pirmininkė
Kauno Panemunės pradinė mokykla,
šokio mokytoja metodininkė
Irina Lazauskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla, šokio mokytoja metodininkė
Inga Antanavičienė
Sekretorė
Kauno Simono Daukanto progimnazija,
šokio mokytoja metodininkė
Ligita Viršulytė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija,
šokio mokytoja metodininkė
Edmundas Alseika
Narys
Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla,
šokio mokytojas metodininkas
Džineta Šablauskienė
Narė
VDU „Rasos“ gimnazija,
šokio mokytoja metodininkė
Margarita Tomkevičiūtė
Narė
Kauno „Šilo“ pradinė mokykla,
šokio mokytoja ekspertė
Rasa Simanavičienė
Narė
Kauno tarptautinė gimnazija,
šokio mokytoja metodininkė
Gintaras Paukštys
Narys
Kauno „Saulės“ gimnazija,
šokio mokytojas metodininkas
Mantas Kisielius
Narys
Kauno Veršvų gimnazija,
šokio vyr. mokytojas