Paieška

Socialinių pedagogų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Silvija Jockutė
silvija.jockute@kaunosic.lt
(8 37) 200127

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2026 M. M.)

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Eglė Jasaitienė
Pirmininkė
Kauno VDU Rasos gimnazija, socialinė pedagogė metodininkė
Donata Vaitelytė-Gobikienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, socialinė pedagogė metodininkė
Nijolė Majerienė
Sekretorė
Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“, socialinė pedagogė metodininkė
Jūratė Bagdonė
Narė
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, socialinė pedagogė metodininkė
Kristina Varanavičienė
Narė
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, vyr. socialinė pedagogė
Simona Pavinkšnienė
Narė
Kauno technologijų universiteto inžinerijos licėjus, socialinė pedagogė
Sigita Davidonienė
Narė
Vytauto didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla, vyr. socialinė pedagogė
Justina Dekaminavičiūtė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“, socialinė pedagogė
Deimantė Navickienė
Narė
Kauno „Ryto“ pradinė mokykla, vyr. socialinė pedagogė