Paieška

Socialinių pedagogų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Daiva Šabūnienė
Pirmininkė
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla,
socialinė pedagogė ekspertė.
Rūta Žitkienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazija,
socialinė pedagogė ekspertė
Andrėja Adašiūnienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija,
socialinė pedagogė metodininkė
Jurgita Vetrenkienė
Narė
Kauno Antano Smetonos gimnazija,
socialinė pedagogė metodininkė
Kristina Dubinskė
Narė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija,
socialinė pedagogė metodininkė
Aurelija Reinikovienė
Narė
Kauno Dainavos progimnazija,
socialinė pedagogė metodininkė
Olga Adrijankina
Narė
Kauno Puškino gimnazija,
socialinė pedagogė metodininkė
Rita Čižinauskienė
Narė
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras, socialinė pedagogė metodininkė
Rita Damaševičienė
Narė
Vytauto Didžio Universiteto „Rasos“ gimnazija,
vyresnioji socialinė pedagogė
Asta Stasionienė
Narė
KTU Vaižganto progimnazija,
vyresnioji socialinė pedagogė.
Eglė Budreckaitė
Narė
Kauno Panemunės lopšelis-darželis,
socialinė pedagogė