Registracija

Gerosios patirties sklaidos metodinė valanda anglų ir kitų dalykų mokytojams Mokyklos ir klasės be streso. Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“ (,,Stress-free schools and classrooms. Evaluation and Quality Assurance in education and training“) pagal Erasmus projekto „Tarpkultūrinės mokytojų ir mokinių kompetencijos ugdymas dirbant daugiakultūrėje gimnazijoje“ veiklas. Patirtimi dalinsis Graikijos mokyklų mokytojai. Renginys anglų kalba.

Veda – mokyt. eksp. I. Stanislovavičienė, mokyt. metod. D. Klusaitienė, N. Smirnova, N. Čerenkova.

1 prioritetas.

Virtuali aplinka
2021-06-02
15.00
0.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58,

zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Stanislovavičienė


KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Mokant asmeninėmis lėšomis, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu. 
  • Prisijungimus į nuotoliniu būdu vykstančius mokymus, atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu, likus nemažiau kaip 1 valandai iki renginio pradžios. 
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. buhalterija@kpkc.lt

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt
Atgal