Registracija

„Mokinio padėjėjų veiklos metodai ir būdai sėkmingam SUP vaikų ugdymui(si)“ (8 val.).
Programa „Mokinio padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas SUP vaikų ugdymo(si) galimybių užtikrinimui“ (40 val.).
Lektorė – dokt., med. psichol. O. Mačėnaitė.

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjai, įgiję pradines mokytojų padėjėjų kompetencijas.

Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas.

2 prioritetas.

Virtuali aplinka
2021-05-10, 17
14.00
17.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 


KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Mokant asmeninėmis lėšomis, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu. 
  • Prisijungimus į nuotoliniu būdu vykstančius mokymus, atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu, likus nemažiau kaip 1 valandai iki renginio pradžios. 
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. buhalterija@kpkc.lt

Registracija baigta. ×