Registracija

Registruojame asmenis, dirbančius ar ketinančius dirbti mokytojų padėjėjais bendrojo ugdymo mokykloje, į mokymus „Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.)

Mokymai skirti tiems asmenims, kurie dar nedalyvavo KPKC organizuotuose 40 val. arba 107 val. mokymuose mokytojų padėjėjams.

Mokymai vyks ir konkrečios datos bus nurodytos, kai susidarys reikiamo skaičiaus dalyvių grupė.

Virtuali aplinka
2021-xx-xx
xx
90.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt


KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Mokant asmeninėmis lėšomis, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu. 
  • Prisijungimus į nuotoliniu būdu vykstančius mokymus, atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu, likus nemažiau kaip 1 valandai iki renginio pradžios. 
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. buhalterija@kpkc.lt

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt
Atgal