Registracija

Neformaliojo vaikų švietimo krašto pažinimo veiklų organizavimo patirtis, tobulinant bendrąsias bei dalykines mokytojų kompetencijas“ (8 val.).

Programa „Inovatyvių metodų, mokymo(si) patrauklios ir efektyvios ugdymo(si) aplinkos panaudojimas neformaliojo vaikų švietimo pažintinėje veikloje“ (40 val.).                                             

Lektoriai – mokyt. metod. L. Nakutienė, mokyt. metod. D. Galskienė, vyr. mokyt. V. Lataitė.                                                 

Dalyviai – neformaliojo ugdymo, įvairių dalykų mokytojai. 

1 prioritetas.                                                                                                                                                                                                                          

Virtuali aplinka
2021-04-26
15.00
3.00€

A. Bakutis

Tel. 8 685 25220 

alvydas.bakutis@kpkc.lt             


KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Mokant asmeninėmis lėšomis, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu. 
  • Prisijungimus į nuotoliniu būdu vykstančius mokymus, atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu, likus nemažiau kaip 1 valandai iki renginio pradžios. 
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. buhalterija@kpkc.lt

Registracija baigta. ×