Registracija

„Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas per dailės pamokas. Ugdymo turinio planavimo ir mokinių pasiekimų vertinimo ypatumai“ (10 val.).

Programa „Dailės pamoka: mokinių kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas“ (40 val.).

Lektorė – dailės vadovėlių autorė, dailės mokyt. eksp. I. Staknienė.

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojai.                                     

1 prioritetas.

Virtuali aplinka
2021-01-20
14.00
15.00€

A. Bakutis

Tel. 8 685 25220                  

alvydas.bakutis@kpkc.lt


KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Mokant asmeninėmis lėšomis, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu. 
  • Prisijungimus į nuotoliniu būdu vykstančius mokymus, atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu, likus nemažiau kaip 1 valandai iki renginio pradžios. 
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. buhalterija@kpkc.lt

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt
Atgal