Registracija

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).

  • Dalyviams, kurių pateiktiems projektams bus skirtas finansavimas ir bus pasirašytos sutartys su Kauno miesto savivaldybe dėl Kauno miesto savivaldybės vaikų rudens stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo, kursų išlaidos gali būti apmokėtos Kauno miesto savivaldybės lėšomis.

Dalyviai asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


Pedagogika – rugsėjo 29, 30, spalio 7, 12, 13 d. 14 val.;

Psichologija – rugsėjo 24, 25, spalio 6, 8, 9 d. 14 val.;

Didaktika – spalio 14, 15, 21, 22 d. 15 val., spalio 23 d. 14 val.

Virtuali aplinka
2020-09-24 – 2020-10-23
14.00; 15.00
160.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt


KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Mokant asmeninėmis lėšomis, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu. 
  • Prisijungimus į nuotoliniu būdu vykstančius mokymus, atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu, likus nemažiau kaip 1 valandai iki renginio pradžios. 
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. buhalterija@kpkc.lt

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt
Atgal