Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-09-17 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiems“.
Lektorius – D. Kaminskas, teisininkas, viešųjų pirkimų eksp.
(UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“).

3 prioritetas.                                                                                                     

Kaina: 20.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Kursai

2019-08-28, 29, 30 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Tęstiniai mokymai  pagal programą „Mokytojo padėjėjo rengimo programa“, skirti asmenims, dirbantiems ar ketinantiems dirbti bendrojo ugdymo mokyklose mokytojo padėjėjais.
I sesija. Lektoriai - jungtinė komanda.
Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-09-30, 10-01 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursų programa „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-06-10 - 2019-08-25 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II (10) klasių mokinių tęstinio projekto „Dovana mokyklai“ 2019  metų kūrybinių darbų paroda „Juk džiaugsmas dvigubai didesnis, kai juo dalijamės visi“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40                

Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą
„Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.)
3 prioritetas

Kursai prasidės surinkus dalyvių grupę

Kaina: 70.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37 ) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC,Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

3 prioritetas.

Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės), (48 val.).

3 prioritetas
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 195.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC,Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC,Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

1 prioritetas.Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.). 
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai. 
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                      


Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė 
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis