Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020-2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO / MOKYMO TURINĮ
2 prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS
3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2020-10-06, 19, 29 13.00 Virtuali aplinka

„Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Tikslinė dalyvių grupė - bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjai/ asmenys, ketinantys dirbti mokytojų padėjėjais. 

Mokymų tęsinys – lapkričio 3, 6, 17, 20 d. nuo 13 val.

2 prioritetas.

PS. Seminaras kartojamas. BŪTINA DALYVAUTI VISOMIS NURODYTOMIS DIENOMIS (o ne pasirinktinai).


Kaina: 90.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2020-10-20, 26,27 15.00 Virtuali aplinka
2020-10-08 10.00 Virtuali aplinka

SEMINARAS PERKELIAMAS Į SPALIO 27 D.  10 VAL.

„Asmens duomenų apsauga: dažniausiai pasitaikančios klaidos“.

Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.

Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai.

3 prioritetas.                                                                                                                


Kaina: 28.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-10-21, 2020-10-23, 2020-10-28 14.00 Virtuali aplinka

Praktiniai mokymaiGoogle for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 2 dalis (12 val.).

Programa „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.).

Lektorius – T. Urbonas.

1 prioritetas. 


Kaina: 40.00€

A. Veličkaitė

tel. (8 37 ) 32 39 41

informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-10-21 13.00 Virtuali aplinka

Seminaras priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojams

Naujosios kartos vaikų (ekrano vaikų) ypatumai, mokymo ir vertinimo metodai padedantys patirti mokymosi sėkmę(6 val.).

Programa „Naujosios kartos vaikai – iššūkis mokytojui. Kodėl (kaip) juos reikia ugdyti ir vertinti kitaip?“ (40 val.).

Lektorė – psichol., psichoter. J. Karvelienė

Seminaras neįvyks.

3 prioritetas.                                                                                                                 


Kaina: 17.00€

A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.ltRegistracija baigta
2020-10-23 13.00 Virtuali aplinka

Seminaras priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojams, vadovams „Mokymasis komandoje: esmė, principai, nuostatos bei vertybės tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (12 val.).

Programa „Mokymasis komandoje: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (40 val.).

Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).

1 prioritetas.                                                                                                                 


Kaina: 19.00€

A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.ltRegistruotis
2020-10-23 14.00 Virtuali aplinka

Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius – mokyt. metod. L. Jankauskas.

3 prioritetas.  


Kaina: 15.00€

A. Bakutis                

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-10-26, 2020-10-27, 2020-10-28, 2020-10-29 xx Virtuali aplinka

Praktiniai mokymaiGoogle for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 1 dalis (16 val.).

Programa „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.).

Lektorius – T. Urbonas.

1 prioritetas.


Kaina: 45.00€

A. Veličkaitė

tel. (8 37) 32 39 41

informacinis@kpkc.lt


Registruotis
2020-10-26 10.00 Kauno centrinis paštas, Laisvės al. 102

Seminaras bendrojo, neformaliojo ugdymo mokytojams „Europos paveldo objektai Kaune. Modernizmas ir tautiškumas architektūros pavelde“ (6 val.).

Mokymų programa „Neformaliojo švietimo mokytojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas, siekiant ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimą“ (40 val.).

Lektorės – mokyt. met. L. Nakutienė, D. Galskienė.

3 prioritetas.  


Kaina: 3.00€

A. Bakutis                  

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-10-26 13.00 Virtuali aplinka

„Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų lytiškumo raiška ir socialiai priimtino elgesio ugdymas“. Lektorė – psichol. T. Malvicė.

2 prioritetas


Kaina: 16.00€

V. Segalovičienė

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Tel.(8 57) 20 01 27

Registruotis
2020-10-27, 28 10.00 KPKC Seminaras Sąlygų mokytojų asmenybės augimui sudarymas“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“.

Dalyviai - tikslinė dalyvių grupė.

Projektą finansuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija.

3 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

Tel. (8 37) 32 40 61

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt,

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registracija baigta
2020-10-27, 28 10.00 Kauno technikos profesinio mokymo centro Medienos apdirbimo skyrius, Taikos pr. 127B

Seminaras technologijų mokytojams „Tekstilė ir baldų apmušimas“ (16 akad. val.). Lektoriai – Kauno technikos profesinio mokymo centro pedagogų komanda.

Mokymų programa „Patirtinis inovatyvių technologijų taikymas ir praktinis jų panaudojimas technologijų pamokose“ (40 akad. val.).

1 prioritetas.                                                                


Kaina: 50.00€

A. Bakutis                  

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-10-27, 29 9.00 Virtuali aplinka

„Matematika kitaip“ (8 val.).

Programa „Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).

Lektorius – dokt., mokyt. A. Berniukevičius (VU MII; Vilnius International Meridian School).

Seminaras aktualus 5-8 klasių matematikos mokytojams, bet laukiami visi norintieji.

Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokytojams seminaras nemokamas.

1 prioritetas.                                                                                     


Kaina: 12.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt  

Registruotis
2020-10-27 10.00 Kauno arkivyskupijos katechetikos c., Papilio g. 5

Seminaras tikybos mokytojams, katechetams „Teminės metodinės medžiagos „Išganymo istorija – praktinis Biblijos skaitymas – Liturginiai metai – Eucharistija“ analizė.

Lektorės – Z. Tručionienė (PVKC), mokyt. met. L. Žostautaitė.

1 prioritetas.                                                                                                                   


Kaina: 3.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58,

 zita.verbickiene@kpkc.lt,

I. Rakauskienė

Tel. 8 615 72032

Registruotis
2020-10-27 13.00 Virtuali aplinka

„Kaip efektyviai derinti kasdienį ir nuotolinį mokymo būdą“.

Lektorius – dr. T. Lagūnavičius.

1 prioritetas


Kaina: 16.00€

V. Segalovičienė

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Tel.(8 57) 20 01 27

Registruotis
2020-10-28 10.00 Kauno r. švietimo centras, Saulės g. 12

SeminarasPozityvi komunikacija ugdymo(si) rezultatams“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“.

Dalyviai - tikslinė dalyvių grupė.

Projektą finansuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija.

3 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

Tel. (8 37) 32 40 61

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt,

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registracija baigta
2020-10-28 13.00 Virtuali aplinka

Praktinis seminaras „Jaunųjų tyrėjų ugdymas“ (6 val.).

Mokymų programa „Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas“ (40 val.). Lektorė – neform. ugd. pedag. M. Mažintienė.

1 prioritetas.                                                                                                       


Kaina: 18.00€

E. Ragauskaitė

Tel. (8 37) 32 42 11

egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Registruotis
2020-10-28 9.00 Virtuali aplinka

Seminaras priešmokyklinio ugdymo mokytojams„Informatika priešmokykliniame ugdyme“ (8 val.).

Programa „Vaikų pažangos ir pasiekimų gerinimas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (40 val.).

Lektorės – mokyt. met. R. Barkauskienė, mokyt.met. R. Bankauskienė.

1 prioritetas. 


Kaina: 16.00€

A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt


Registruotis
2020-10-30 13.00 Virtuali aplinka

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio mokymosi įgalinimas kuriant virtualias netipines mokymo(si) aplinkas bei naudojant Google Apps ir Microsoft Office įrankius“ (12 val.).

Programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.).

Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).

1 prioritetas.                                                                                                                 


Kaina: 19.00€


A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-04 13.00 Virtuali aplinka

Seminaras „Kaip sumažinti negatyvų pokyčių poveikį ir išsilaisvinti nuo neigiamų emocijų bei įsitikinimų?“ (6 val.)

Programa „Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių sąlygomis“ (40 val.).

Lektorė – I. Čekauskienė

1 prioritetas.


Kaina: 23.00€

E. Ragauskaitė

Tel. (8 37) 32 42 11

egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Registruotis
2020-11-09, 10 14.00 Virtuali aplinka

„Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio pažinimo svarba“ (8 val.). Lektorė – dokt., psichol. O. Mačėnaitė.

Programa „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.). 

2 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 16.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis

Kursai

2020-09-24 – 2020-10-23 14.00; 15.00 Virtuali aplinka

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).

  • Dalyviams, kurių pateiktiems projektams bus skirtas finansavimas ir bus pasirašytos sutartys su Kauno miesto savivaldybe dėl Kauno miesto savivaldybės vaikų rudens stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo, kursų išlaidos gali būti apmokėtos Kauno miesto savivaldybės lėšomis.

Dalyviai asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


Pedagogika – rugsėjo 29, 30, spalio 7, 12, 13 d. 14 val.;

Psichologija – rugsėjo 24, 25, spalio 6, 8, 9 d. 14 val.;

Didaktika – spalio 14, 15, 21, 22 d. 15 val., spalio 23 d. 14 val.


Kaina: 160.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-10-16,19,20 14.00 Virtuali aplinka

Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

3 prioritetas.Kaina: 40.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-10-22,26,27,28,29,30 14.00; 10.00 Virtuali aplinka

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai  vyks: 2020-10-22 - 14 val., 2020-10-26–30 - 10 val.

1 prioritetas.


Kaina: 55.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis

Konferencijos

2020-10-28 10.00 Virtuali aplinka

Muzikos, meno mokyklų styginių instrumentų ir gitaros mokytojų tarptautinė konferencija „Kūrybiškumo įtaka efektyviam mokymui/si“.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis

Metodiniai renginiai

2020-10-21 14.00 Virtuali aplinka

Metodinis renginys, skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai „Psichikos sveikata –visiems“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

1 prioritetas.


Kaina: 0.87€

V. Segalovičienė

valerija.segaloviciene@kpkc.lt,

Tel.(8 57) 20 01 27

R. Juknienė

D. Šabūnienė

Registruotis
2020-10-22 13.00 Virtuali aplinka

Metodinis renginys ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojams

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinės veiklos iššūkiai ir galimybės organizuojant nuotolinį ugdymą. Muzikinės pasakos“.

Veda – muzikos mokyt. met. A. Ambrazevičienė, vyr. mokyt. D. Vaitkaitienė, vyr. mokyt. J. Juzėnaitė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€


A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-10-22 15.00 Virtuali aplinka

Kauno miesto ugdymo įstaigų darbuotojų, atsakingų už antikorupcinį ugdymą ir Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės visuotinis posėdis.


Kaina: 0.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis

Paskaitos

2020-10-23 11.00 Virtuali aplinka

„Teisinis švietimas: kai žinau esu saugus“, skirta pagyvenusių žmonių mėnesiui.

Lektorė – Kauno apylin. Prokuratūros 4-ojo skyriaus vyriausioji prokurorė D. Brudnienė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

Tel. (8 37) 32 40 11

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registruotis

Konsultacijos

2020-10-21 16.00 Virtuali aplinka

Nuotolinė konsultacija „Skaitmeninės priemonės nuotoliniam matematikos mokymui. Konsultuoja – mokyt. eksp. O. Stanevičienė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis

Projektinė veikla

2020-10-01 - 30 15.30 KPKC, Vytauto pr. 44

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektas, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, „Matematikos mokymosi klubas „Matematika kitaip“.

Projekto tikslinė grupė -10 klasių mokiniai.

Užsiėmimai I grupei prasideda spalio 1 d. (antradieniais, ketvirtadieniais).

Užsiėmimai II grupei prasideda spalio 5 d. (pirmadieniais, trečiadieniais).

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 1 prioritetas.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registracija baigta

Renginiai mokiniams

2020-10-01 - 2020-11-06 8.00 - 17.00 Virtuali aplinka

Tarptautinis 5–12 klasių mokinių dienoraščio konkursas Švies@.aš.

Darbus siųsti el. p. dienorasciokonkursas@gmail.com

Informacija tel. 8 658 33737, el. p. jegida@gmail.com


Kaina: 0.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58,

zita.verbickiene@kpkc.lt,

E. Jankūnas

Registruotis
2020-10-08, 15, 22 15.30 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46

Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Veda – mokyt. met. I. Bakutienė.

Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas. 


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (837) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registracija baigta
2020-10-30 10.00 Virtuali aplinka

Ikimokyklinio ugdymo vaikams

respublikinis festivalis „Pagrokim“Kaina: 0.00€


A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

A. Ambrazevičienė

Registruotis

Renginiai tėvams

2020-11-10 17.30 Virtuali aplinka

Virtuali paskaita tėvamsNaujosios kartos vaikų (ekrano vaikų)  ypatumai. Ką turi žinoti tėvai“.

Lektorė -vaikų ir šeimos psichologė – psichoterapeutė Jolanta Karvelienė
Kaina: 0.00€

A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registracija baigta
2020-12-07 17.30 Virtuali aplinka

Virtuali paskaita-diskusija tėvams „Mezgu ryšį su savo vaiku“. Lektorė - studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja bei programų vadovė, knygos vaikams ir tėvams „Kuriame pasaką“ autorė
aktorė Kristina SavickytėKaina: 0.00€

A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registracija baigta

Renginiai trečiojo amžiaus universiteto studentams

Penktadieniais 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44

Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.

Vedatautodailininkė A. K. Aglinskaitė (Leporda).

Būtina registracija.


Kaina: 0.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58, zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis

Kultūriniai renginiai

2020-10-01-10 xx Virtuali apinka

Tradicinis Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų koncertas „Rudens spalvos“, skirtas Pasaulinei muzikos dienai. Internetas: https://www.youtube.com/watch?v=BWwcAvy632A


Kaina: 0.00€

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt  

Eglė Valantinienė                

Registruotis

Registruojame

2020-11 xx Virtuali aplinka

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
1 prioritetas. 

Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 96.00€

A. Veličkaitė

tel. (8 37) 32 39 41

informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-xx-xx 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44

Registruojame į kvalifikacijos tobulinimo programos „Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas kompetencijų vertinimui“ (40 val.) mokymus.

Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NMVA fasilitatorės.

Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę. Mokymai planuojami vykdyti 2020 m. lapkričio 5, 6, 19 d.

3 prioritetas.


Kaina: 160.00€

V. Barzdžiuvienė

Tel. (8 37 32 40 61

 vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registruotis
2020-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 arba Virtuali aplinka (atsižvelgiant į situaciją)

Registruojame į kursus užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą „Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.)

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.                                                                                                             


Kaina: 70.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58,

zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis