Paieška

Renginių pažymos

2021

Balandžio mėnesio pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021-04-13
Dėl dalyvavimo folkloro festivalyje „Šėltinis – 2021”.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-07
Dėl gerosios patirties sklaidos renginio „Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas CLIL pamokose. ERASMUS+ projekto „Kompiuterinių priemonių naudojimas pamokose – mūsų įgytos kompetencijos“ sklaida“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-01
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Didžioji savaitė – Velykos. Kaip joms pasiruošti“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-01
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Kovo mėnesio pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021 m. vasario – kovo mėn.
Dėl dalyvavimo projekte „Aš gyvenu čia“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl mokytojų, dalyvavusių kokybiškojo frankofoniškojo ugdymo – QF ženklo mokyklų nacionalinėje konferencijoje „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl mokytojų, skaičiusiųjų pranešimus ir moderavusių kokybiškojo frankofoniškojo ugdymo – QF ženklo mokyklų nacionalinės konferencijos „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“ darbą.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl mokytojų dalyvavusių ir parengusių mokinius tarptautiniam bendrojo ugdymo mokyklų 9 -11-ųjų klasių integruotam anglų k. konkursui S.M.A.R.T.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl tarptautinio integruoto 9-11 klasių mokinių anglų kalbos konkurso S.M.A.R.T. organizatorių.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl dalyvavimo vertingos patirties sklaidos „Ugdymo turinio įgyvendinimas nuotoliniu būdu“ renginyje.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl metodikos valandos „Įdomiosios fizikos pamokos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-24
Dėl mokinių parengimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių matematikos konkursui „Matematinis Pa De De.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
Dėl pranešimų skaitymo respublikinėje mokinių ir mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje-dirbtuvėse „Ingenious Engineering 2021“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
Dėl mokytojų, parengusių mokinius skaityti pranešimus, respublikinėje mokinių ir mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje-dirbtuvėse „Ingenious Engineering 2021“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
Dėl dirbtuvių organizavimo respublikinėje mokinių ir mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje-dirbtuvėse „Ingenious Engineering 2021“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
Dėl pranešimų skaitymo metodiniame renginyje „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
 ėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-10
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Besimokančių mokyklų tinklo partnerės – Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro – IKT naudojimo ir Erasmus+ projekto „Įtraukiojo ugdymo link“ patirtis“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-09
Dėl mokytojų dalyvavusių ir parengusių mokinius Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių integruotam anglų k.-istorijos protų mūšiui „Išgirsk Lietuvos balsą iš praeities“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-09
Dėl mokytojų, dalyvavusių  gerosios patirties sklaidos metodinėje valandoje „KTU Vaižganto progimnazijos projektinė patirtis“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-09
Dėl mokytojų, skaičiusių pranešimus gerosios patirties sklaidos metodinėje valandoje „KTU Vaižganto progimnazijos projektinė patirtis“.
Virtuali aplinka
Atsisųsti
2021-03-09
Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotolinėje konsultacijoje lietuvių kalbos mokytojams „Abiturientų rašiniuose daromos klaidos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-03
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „VGK vaidmuo ir bendradarbiavimas pagalbos vaikui ir šeimai procese“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Vasario mėnesio pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021-02-25
Dėl mokytojų, dalyvavusių  forume „Eduacion 2021: menas mokytis prasmingai!“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-25
Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotoliniame gerosios patirties sklaidos metodiniame renginyje „Sėkmės link: darbo metodai ir grįžtamasis ryšys nuotolinio ugdymo lietuvių kalbos pamokose“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-25
Dėl programavimo pradmenų praktikumo „Žaisk-kurk-programuok“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-24
Dėl dalyvavimo respublikinėje bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-24
Dėl mokytojų, parengusių mokinius respublikinei bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencijai „Knyga mūsų pasaulyje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-24
Dėl mokytojų, moderavusių dalyvių grupes respublikinėje bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-24
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „VGK vaidmuo ir bendradarbiavimas pagalbos vaikui ir šeimai procese“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-23
Dėl gerosios patirties sklaidos renginio „Projektinė veikla įgyvendinant STEAM integruotą ugdymą“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-19
Dėl mokytojų, padėjusių rengti mokinius projektui „Laisvės poezija“, skirtam poeto Bernardo Brazdžionio 114-osioms gimimo metinėms paminėti.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-18
Konferencija „Įtraukusis ugdymas : žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-18
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Mokėjimų (r)evoliucija: svarbūs saugumo patarimai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-18
Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „Ugdymo inovacijos ir integracijos galimybės nuotoliniame mokyme“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-18
Dėl praktinio metodinio renginio „Informacinių technologijų VBE uždavinių sprendimas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-15
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-12
 Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-11
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Asmeniniai finansai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-11
 Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-02-01
iki 2021-02-10
Dėl mokytojų, parengusių mokinius bendrojo ugdymo mokyklų mokinių akcijai „Aš ir tu – atsargūs, kai slidu“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-10
 Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-09
 Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-08
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-08
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Valstybės šventė kitaip“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-03
Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotoliniame gerosios patirties sklaidos metodiniame renginyje „Praktiniai patarimai mokytojams ruošiant mokinius valstybiniam anglų kalbos egzaminui (kalbėjimui)“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-02
Dėl dalyvavimo paskaitoje-praktikume „Muzika – menas, padedantis tapti laisvu“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Sausio mėnesio pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021-01-29
Dėl metodinio renginio  „Chemijos valstybinio brandos egzamino užduočių vertinimo aptarimas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-28
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Idėjų turgus“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-01-27 iki 2021-01-28
Respublikinis ketvirtų klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas – viktorina „Kalba yra mūsų tauta… kalba esame mes“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-27
Dėl dalyvavimo paskaitoje-metodinėje valandoje „EDUKA KLASĖ: bibliotekos galimybės“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-20
Dėl dalyvavimo vertingos patirties sklaidos „Mokymo priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame mokyme“ renginyje.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-20
Dėl pranešimo skaitymo vertingos patirties sklaidos „Mokymo priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame mokyme“ renginyje.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2020-01-20
Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje – gerosios patirties sklaidos renginyje „Projektas „Tautosakos medis“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-01-13 iki 2021-01-20
Kauno miesto 2 – 4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Kol žodis gyvas – bus gyva jį dovanojus Lietuva“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-14
Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotolinėje gerosios patirties sklaidos metodinėje valandoje „etest.lt naudojimas lietuvių kalbos pamokose“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-06
Dėl mokytojų, rengusių mokinius 53-ojo jaunųjų filologų konkurso Kauno miesto etapui.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti