Paieška

Renginių pažymos

2022

Lapkričio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-11-29
Dėl metodinio renginio „Iš tarptautinės vokiečių kalbos olimpiados sugrįžus“.
Atsisiųsti
2022-11-23
Dėl mokinių parengimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių sportiniam konkursui – viktorinai „Kalba. Sportas. Karyba.“
Atsisiųsti
2022-11-23
Dėl Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių sportinio konkurso – viktorinos „Kalba. Sportas. Karyba.“ organizavimo.
Atsisiųsti
2022-11-22
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Ko reikia, kad savivaldaus ugdymo idėjos būtų įgyvendintos praktiškai?“.
Atsisiųsti
2022-11-22
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje-apskritojo stalo diskusijoje „Matematikos PUPP rezultatų analizė ir vertinimo aspektai. NMPP rezultatų aptarimas“.
Atsisiųsti
2022-11-22
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Naujausios skaitmeninės priemonės ir kūrybiškas jų panaudojimas“.
Atsisiųsti

Spalio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-10-21
Dėl Integruotų veiklų 1–8 klasių mokiniams, grįstų kompetencijomis, dienos „Viskas yra stebuklas“ renginių vedimo.
Atsisiųsti
2022-10-21
Dėl Integruotų veiklų 1–8 klasių mokiniams, grįstų kompetencijomis, dienos „Viskas yra stebuklas“ renginių  stebėjimo.
Atsisiųsti
2022-10-19
Dėl mokinių parengimo konferencijai „Kuriame mokyklą be patyčių“.
Atsisiųsti
2022-10-27
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“.
Atsisiųsti
2022-10-19
Dėl integruoto vokiečių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų konkurso „Deutschtreff in KJJG“.
Atsisiųsti
2022-10-17
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Atnaujintos Bendrosios programos ir vokiečių kalbos VBE rezultatai“.
Atsisiųsti
2022-10-11
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo aspektai“.
Atsisiųsti
2022-10-07
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Lietuvių kalba ir literatūra: Kauno miesto VBE rezultatai ir atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų principai“.
Atsisiųsti
2022-10-06
Dėl pranešimo „Pasirengimas atnaujinto biologijos ugdymo turinio diegimui“ išklausymo.
Atsisiųsti
2022-10-06
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kaip išlaikyti matematikos VBE?“.
Atsisiųsti
2022-10-04
Dėl dalyvavimo tarptautiniame renginyje „Circle Lab (Žiedinė ekonomika)“.
Atsisiųsti

Rugsėjo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-09-27
Dėl pranešimo „Pasirengimas atnaujinto biologijos ugdymo turinio diegimui“ išklausymo.
Atsisiųsti
2022-09-16
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos 25-rių metų raidos aktualijos ir knygos, skirtos draugijos įkūrėjai V. Karužaitei atminti, pristatymas“.
Atsisiųsti
2022-09-15
Dėl metodinio renginio „Matematikos VBE rezultatų analizė ir vertinimo aspektai“.
Atsisiųsti

Birželio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-06-30
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „IT priemonių ir platformų panaudojimas mokytojo darbe“.
Atsisiųsti
2022-06-27
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Klasės vadovo vaidmuo auklėtinio asmeninei pažangai ir sėkmei. Erasmus+ projektai – galimybė tobulinti savo kompetencijas“.
Atsisiųsti
2022-06-22
Dėl dalyvavimo edukacinėje išvykoje „Žemaitijos kultūrinis paveldas“.
Atsisiųsti
2022-06-20
Dėl pranešimų BMT renginyje – Kauno Milikonių progimnazijos vertingos patirties sklaida „STEAM ir IKT įrankių panaudojimas siekiant ugdymo(si) kokybės“.
Atsisiųsti
2022-06-20
Dėl dalyvavimo BMT renginyje – Kauno Milikonių progimnazijos vertingos patirties sklaida „STEAM ir IKT įrankių panaudojimas siekiant ugdymo(si) kokybės“.
Atsisiųsti
2022-06-02
Dėl mokinių paruošimo konferencijai Kauno miesto 5-8 klasių mokinių konferencijai „Teisės ir pareigos: mokinio atsakomybės“.
Atsisiųsti
2022-06-01
Dėl mokinių paruošimo šokių projektui „Šokis vienija“, skirtam Tarptautinei vaikų gynimo dienai pažymėti.
Atsisiųsti

Gegužės mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
Nuo 2022-05-16 iki 2022-06-17
Dėl respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Penkios Kneipo dienos“.
Atsisiųsti
Nuo 2022-05-05 iki 2022-05-30
Dėl dalyvavimo skaitmeninio ugdymo priemonių „Pažinkime supantį pasaulį!“ idėjų mugėje.
Atsisiųsti
2022-05-19
Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Rengiamės dirbti pagal atnaujintas matematikos programas“.
Atsisiųsti
2022-05-19
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Rengiamės dirbti pagal atnaujintas matematikos programas“.
Atsisiųsti
2022-05-18
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Mokyklos bibliotekos poveikis mokinių mokymuisi“.
Atsisiųsti
2022-05-12
Dėl dalyvavimo konferencijoje „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas“.

(Pastaba: Pažymos suskaidytos pagal dalyvio vardo pirmąsias raides)

Atsisiųsti (A-D)
Atsisiųsti (D-E)
Atsisiųsti (E-I)
Atsisiųsti (I-J)
Atsisiųsti (K-P)
Atsisiųsti (R-Ž)
2022-05-11
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „STEAM iššūkiai ir atradimai Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje“.
Atsisiųsti
2022-05-07
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus tarptautinėje kūrybinėje – patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.
Atsisiųsti
2022-05-07
Dėl pranešimų tarptautinėje kūrybinėje – patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.
Atsisiųsti
2022-05-07
Dėl dalyvavimo tarptautinėje kūrybinėje – patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.
Atsisiųsti
2022-05-05
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Ingenious Engineering 2022“ („Genialioji inžinerija 2022“) .
Atsisiųsti
2022-05-05
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus respublikinei konferencijai-dirbtuvėms „Ingenious Engineering 2022“ („Genialioji inžinerija 2022“) organizavimo.
Atsisiųsti
2022-05-05
Dėl respublikinės mokinių ir mokytojų mokslinės-praktinės konferencijos-dirbtuvių „Ingenious Engineering 2022“ („Genialioji inžinerija 2022“) organizavimo.
Atisiųsti
2022-05-05
Dėl vadovavimo darbui grupėse tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“.
Atsisiųsti
2022-05-05
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus tarptautinei jaunųjų mokslininkų konferencijai „Iššūkis tyrėjams“.
Atsisiųsti
2022-05-04
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Naujovės ir pokyčiai informacinių technologijų mokyme“.
Atsisiųsti
2022-05-04
Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Naujovės ir pokyčiai informacinių technologijų mokyme“.
Atsisiųsti

Balandžio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-04-28
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Aš – mes – pasaulis“.
Atsisiųsti
2022-04-28
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus tarptautinei konferencijai „Aš – mes – pasaulis“.
Atsisiųsti
Nuo 2022-04-01 iki 2022-04-25
Dėl mokinių parengimo Kauno miesto švietimo įstaigų pradinių klasių mokinių konkursui „Mano inžinerinis piešinys“.
Atsisiųsti
2022 m. balandžio 20-21 d.
Dėl metodinio renginio „Pirmieji 5 žingsniai mokant lietuvių kalbos užsieniečius“.
Atsisiųsti
2022-04-14
Dėl konsultacijos matematikos mokytojams „Planimetrijos mokymas“.
Atsisiųsti
2022-04-13
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Viešas kalbėjimas. Tekstai ir interpretacijos“.
Atsisiųsti
2022-04-12
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Ugdymo proceso dalyvių jausmų ir emocijų laboratorija“ („Feelings and emotions’ laboratory of participants in educational process“)
Atsisiųsti
2022-04-12
Dėl vadovavimo mokiniams, rengiant pranešimus tarptautinei konferencijai „Ugdymo proceso dalyvių jausmų ir emocijų laboratorija“ („Feelings and emotions’ laboratory of participants in educational process“).
Atsisiųsti
2022-04-12
Dėl pranešimų tarptautinėje konferencijoje „Ugdymo proceso dalyvių jausmų ir emocijų laboratorija“ („Feelings and emotions’ laboratory of participants in educational process“).
Atsisiųsti
2022-04-12
Dėl metodinio renginio „Besirengiant atnaujinto ugdymo turinio diegimui“.
Atsisiųsti

Kovo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-03-30
Dėl pranešimų apskritojo stalo diskusijoje „Kaip pagerinti pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų rezultatus“.
Atsisiųsti
2022-03-30
Dėl dalyvavimo apskritojo stalo diskusijoje „Kaip pagerinti pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų rezultatus“.
Atsisiųsti
2022-03-29
Dėl dalyvavimo mokomosios literatūros pristatyme-diskusijoje „Leidyklos „Šviesa“ naujienos“.
Atsisiųsti
2022-03-29
Dėl apskritojo stalo diskusijos „Fizika nepamokinėje veikloje”.
Atsisiųsti
2022-03-16
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui. Sėkmės, ieškojimai, atradimai“.
Atsisiųsti
2022-03-15
Dėl paskaitos „Pažintis su verslumo programa „Action Coach“.
Atsisiųsti
2022-03-10
Dėl konsultacijos matematikos mokytojams.
Atsisiųsti
2022-03-01
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Terahercų pasaulyje“.
Atsisiųsti

Vasario mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-02-24
Dėl dalyvavimo Vilniaus knygų mugėje.
Atsisiųsti
2022-02-22
Dėl konferencijos „Knyga mūsų pasaulyje“ organizavimo.
Atsisiųsti
2022-02-22
Dėl mokytojų ir bibliotekininkų, parengusių mokinius respublikinei metodinei-praktinei mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijai „Knyga mūsų pasaulyje“.
Atsisiųsti
2022-02-22
Dėl dalyvavimo respublikinėje metodinėje-praktinėje mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“.
Atsisiųsti
2022-02-09
Dėl pranešimo pristatymo seminare „Specialiųjų poreikių asmenų paruošimas profesinei veiklai“.
Atsisiųsti
2022-02-09
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui. Sėkmės, ieškojimai, atradimai“.
Atsisiųsti
Nuo 2022-02-07 iki 2022-02-28
Dėl dalyvavimo socialinėje akcijoje „sAUGUs internete“.
Atsisiųsti

Sausio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022 m. sausio-balandžio mėn.
Dėl dalyvavimo festivalio „Japonijos dienos Kaune WA“ projekte „Hanami matsuri – sakurų žiedų šventė“.
Atsisiųsti
2022-01-25
Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Po Kauno Maironio universitetinę gimnaziją pasidairius: nuo įsikūrimo iki atsinaujinimo“.
Atsisiųsti
2022-01-25
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Taikios mokyklos kūrimas taikant mokyklinę mediaciją“.
Atsisiųsti
2022-01-21
Dėl dalyvavimo konferencijoje „Mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių stiprinimas per mokinio atsakomybės ugdymą: geroji Kauno Suzuki progimnazijos patirtis“.
Atsisiųsti
2022-01-13
Dėl dalyvavimo besimokančių mokyklų tinklo renginyje – atviroje 5-8 klasių mokinių bendradarbiavimo pamokoje „Aš prisimenu, kodėl esame gyvi“.
Atsisiųsti