Paieška

Renginių pažymos

2023 I pusmetis

Kovo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-03-23
Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Šiuolaikiška KTU biblioteka – atvira pasaulinė platforma“.
Atsisiųsti
2023-03-23
Dėl dalyvavimo apskritojo stalo diskusijoje „Auginančios tarptautinės patirtys: Harvardo, Erasmus+, EdTech programos/ kursai „Santaros“ gimnazijoje“.
Atsisiųsti
2023-03-23
Dėl vertingos patirties sklaidos renginio „Virtualus laboratorinis darbas 8 klasei pagal atnaujintas BP „Srovės stiprio priklausomybės nuo grandinės varžos tyrimas“.
Atsisiųsti
2023-03-21
Dėl paskaitos „Kaip sudominti Z kartos vaikus?“.
Atsisiųsti
2023-03-15
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „OneNote mokomieji bloknotai įvairių dalykų pamokose“.
Atsisisti
Nuo 2023-03-10 iki 2023-03-22
Dėl mokytojų, parengusių vaikus tarptautiniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų projektui „Sveika, saulyte“.
Atsisiųsti
2023-03-09
Dėl dalyvavimo informaciniame renginyje „Nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita“.
Atsisiųsti
2023-03-07
Dėl dalyvavimo informaciniame renginyje „Nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita“.
Atsisiųsti
2023-03-06
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Psichologinis smurtas darbe“.
Atsiiųsti
2023-03-03
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kompetencijų raiška“: „Kūrybiškumo kompetencija“, „Komunikavimo kompetencija“.
Atsisiųsti

Vasario mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-02-28
Dėl mokytojų ir bibliotekininkų, parengusių mokinius Respublikinei metodinei-praktinei mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijai „Knyga mūsų pasaulyje“.
Atsisiųsti
2023-02-28
Dėl dalyvavimo Respublikinėje metodinėje-praktinėje mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“.
Atsisiųsti
2023-02-24
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kompetencijų raiška“: „Skaitmeninė kompetencija“, „Pažinimo kompetencija“.
Atsisiųsti
2023-02-23
Dėl dalyvavimo Vilniaus knygų mugėje.
Atsisiųsti
2023-02-21
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Individualios pažangos stebėsena pradinio ir pagrindinio ugdymo programose naudojant Microsoft įrankius“.
Atsisiųsti
2023-02-13
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Tarptautinių ERASMUS+ mokymų patirties sklaida“.
Atsisiųsti
2023-02-08
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu“.
Atsisiųsti
2023-02-10
Dėl dalyvavimo BMT renginyje – hibridinėje pamokoje „Datos, svarbios Lietuvai“.
Atsisiųsti
2023-02-07
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Leidyklos „Šviesa“ nauji vadovėliai ir TAMO bibliotekos nauda mokymo įstaigos bendruomenei“.
Atsisiųsti
2023-02-07
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu“.
Atsisiųsti
2023-02-06
Dėl BMT renginio „Mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo ir mokymo(si) bendradarbiaujant kompetencijų tobulinimas, taikant inovatyvias švietimo strategijas“.
Atsisiųsti

Sausio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-01-05
Dėl dalyvavimo respublikinėje (LMMA) konferencijoje „Pokyčiai mokyklinėje matematikoje“.
Atsisiųsti
Nuo 2023-01-01 iki 2023-01-06
Dėl respublikinio metodinių darbų edukacinio virtualaus projekto-parodos „Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės“ organizavimo.
Atsisiųsti
2022 II pusmetis

Gruodžio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-12-16
Dėl darbo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių vaikinų komandų matematikos olimpiados vertinimo komisijoje.
Atsisiųsti
2022-12-12
Dėl nuotolinės metodinės – praktinės konferencijos „Tyrinėju, Atraudu, sukuriu”.
Atsisiųsti
Nuo 2022-12-09 iki 2022-12-21
Dėl kalėdinių atvirukų parodos – konkurso „Kalėdos, kalėdos…“.
Atsisiųsti

Lapkričio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-11-29
Dėl metodinio renginio-praktikumo „Žaisk–kurk–programuok“.
Atsisiųsti
2022-11-29
Dėl metodinio renginio „Iš tarptautinės vokiečių kalbos olimpiados sugrįžus“.
Atsisiųsti
2022-11-24
Dėl metodinio renginio „Adventinė reabilitacija“.
Atsisiųsti
2022-11-23
Dėl atviros veiklos „Autistiški vaikai pradinėje mokykloje. Praktinis aspektas“.
Atsisiųsti
2022-11-23
Dėl mokinių parengimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių sportiniam konkursui – viktorinai „Kalba. Sportas. Karyba.“
Atsisiųsti
2022-11-23
Dėl Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių sportinio konkurso – viktorinos „Kalba. Sportas. Karyba.“ organizavimo.
Atsisiųsti
2022-11-22
Dėl pranešimų metodiniame renginyje-apskritojo stalo diskusijoje „Matematikos PUPP rezultatų analizė ir vertinimo aspektai. NMPP rezultatų aptarimas“.
Atsisiųsti
2022-11-22
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Ko reikia, kad savivaldaus ugdymo idėjos būtų įgyvendintos praktiškai?“.
Atsisiųsti
2022-11-22
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje-apskritojo stalo diskusijoje „Matematikos PUPP rezultatų analizė ir vertinimo aspektai. NMPP rezultatų aptarimas“.
Atsisiųsti
2022-11-22
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Naujausios skaitmeninės priemonės ir kūrybiškas jų panaudojimas“.
Atsisiųsti
2022-11-21
Dėl dalyvavimo Besimokančių mokyklų tinklo narės VDU klasikinio ugdymo mokyklos vertingos patirties sklaidos renginyje „eLKlasė – iššūkiai ir atradimai“.
Atsisiųsti
2022-11-21
Dėl pranešimų Besimokančių mokyklų tinklo narės VDU klasikinio ugdymo mokyklos vertingos patirties sklaidos renginyje „eLKlasė – iššūkiai ir atradimai“,
Atsisiųsti
Nuo 2022-11-21 iki 2022-12-06
Dėl kūrybinio projekto „Žvėrių karnavalas“.
Atsisiųsti
Nuo 2022-11-10 iki 2022-12-10
Dėl dalyvavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–10 klasių mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos praktiniame projekte „Literatūrinė uogienė“.
Atsisiųsti
Nuo 2022-11-07 iki 2022-11-30
Dėl kūrybinio projekto „gyvenu Lietuvoje“.
Atsisiųsti
Nuo 2022-11-01 iki 2022-12-09
Dėl mokinių parengimo ir dalyvavimo konkurse-kūrybinėje iniciatyvoje „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“.
Atsisiųsti

Spalio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-10-27
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“.
Atsisiųsti
2022-10-21
Dėl Integruotų veiklų 1–8 klasių mokiniams, grįstų kompetencijomis, dienos „Viskas yra stebuklas“ renginių vedimo.
Atsisiųsti
2022-10-21
Dėl Integruotų veiklų 1–8 klasių mokiniams, grįstų kompetencijomis, dienos „Viskas yra stebuklas“ renginių  stebėjimo.
Atsisiųsti
2022-10-19
Dėl mokinių parengimo konferencijai „Kuriame mokyklą be patyčių“.
Atsisiųsti
2022-10-19
Dėl integruoto vokiečių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų konkurso „Deutschtreff in KJJG“.
Atsisiųsti
2022-10-17
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Atnaujintos Bendrosios programos ir vokiečių kalbos VBE rezultatai“.
Atsisiųsti
2022-10-12
Dėl pranešimo  „Nauja chemijos bendroji programa ir pasirengimas jos įgyvendinimui“ išklausymo.
Atsisiųsti
2022-10-11
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo aspektai“.
Atsisiųsti
2022-10-10
Dėl pranešimo „Pasirengimas atnaujinto informatikos ugdymo turinio įgyvendinimui“ išklausymo.
Atsisiųsti
2022-10-07
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Lietuvių kalba ir literatūra: Kauno miesto VBE rezultatai ir atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų principai“.
Atsisiųsti
2022-10-06
Dėl pranešimo „Pasirengimas atnaujinto biologijos ugdymo turinio diegimui“ išklausymo.
Atsisiųsti
2022-10-06
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kaip išlaikyti matematikos VBE?“.
Atsisiųsti
2022-10-04
Dėl dalyvavimo tarptautiniame renginyje „Circle Lab (Žiedinė ekonomika)“.
Atsisiųsti

Rugsėjo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-09-27
Dėl pranešimo „Pasirengimas atnaujinto biologijos ugdymo turinio diegimui“ išklausymo.
Atsisiųsti
2022-09-16
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos 25-rių metų raidos aktualijos ir knygos, skirtos draugijos įkūrėjai V. Karužaitei atminti, pristatymas“.
Atsisiųsti
2022-09-15
Dėl metodinio renginio „Matematikos VBE rezultatų analizė ir vertinimo aspektai“.
Atsisiųsti