Paieška

Renginių nuostatai

2023 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas (Atsisiųsti)


Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (iki 18 m.) (Atsisiųsti)
Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (nuo 18 m.) (Atsisiųsti)
Renginio dataRenginio pavadinimasRenginys
skirtas
Nuostatai, sąlygos, tvarkos
Nuo 2023-10-16 iki 2023-11-29Respublikinis pradinio ugdymo mokytojų kūrybinis edukacinis projektas „Medžio pasas“.Mokiniams, mokytojamsAtsisiųsti
Nuo 2023-10-02 iki 2023-11-20Respublikinio 1–4 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas – paroda „Mano vasaros pasaka“.Mokiniams, mokytojamsAtsisiųsti
Nuo 2023-10-02 iki 2023-11-17Respublikinis 5-8 klasių mokinių kolekcinių ir proginių eurų monetų dizaino konkursas „Eurų monetos mokinių akimis“.Mokiniams, mokytojamsAtsisiųsti
Nuo 2023-10-01 iki 2023-10-23Rašinio konkursas „AŠ MYLIU SAVO SENELIUS“, skirtas Pagyvenusių žmonių mėnesiui.Mokiniams, seneliams, mokytojamsAtsisiųsti
Nuo 2023-10-01 iki 2023-10-11Respublikinio 4 klasių (pradinio ugdymo) mokinių Haiku rašymo anglų kalba ir fotografijos konkursas „MY SCHOOL EXPERIENCE“.Mokiniams, mokytojamsAtsisiųsti
2023-09-27Kauno bendrojo ugdymo mokyklų antikorupcinės orientacinės varžybos „Skaidrumo treniruotė”.MokiniamsAtsisiųsti
Nuo 2023-09-19 iki 2023-10-31Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų iniciatyva „Čia aš saugus“, skirta palankios įtraukiojo ugdymo aplinkos kūrimo skatinimui.Mokiniams, mokytojamsAtsisiųsti
Nuo 2023-09-14 iki 2023-11-16Nacionalinis 9–10 klasių mokinių konkursas (protų mūšis) „Kelionė laiku: praeitis priklauso ateičiai“.Mokiniams, mokytojamsAtsisiųsti
Nuo 2023-09-01 iki 2023-11-20Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Kiek pasaulyje vaikelių, tiek juos mylinčių senelių“.Mokiniams, mokytojamsAtsisiųstiArchyvas

2023 I pusmetis

Renginio data Renginio pavadinimas Renginys
skirtas
Nuostatai, sąlygos, tvarkos
2023-06-15 Respublikinė metodinė-praktinė mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų konferencijos „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“. Mokytojams Atsisiųsti
2023-06-13 Respublikinė konferencija „Aukštesnieji mąstymo gebėjimai: patirtis ugdant skirtingų poreikių mokinius“. Mokytojams, mokiniams, pagalbos specialistams, vadovams Atsisiųsti
2023-06-13 Respublikinė praktinė – metodinė konferencija „Savivaldus mokymas(is) kaip kokybiško ugdymo(si) sąlyga – patirtys, sėkmės ir veiklų tvarumas“. Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams Atsisiųsti
2023-06-02 1–12 klasių mokinių socialinė akcija „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-06-02 Kauno miesto 6 klasių mokinių konkursas-protų mūšis „Istoriniai ir kultūriniai Kauno ženklai“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-05-25 iki 2023-06-05 Tarptautinio programavimo konkurso „Spring Challenge 2023“ turas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-24 Kauno miesto 3–4 klasių mokinių matematikos konkursas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-18 Kauno miesto 3-4 klasių mokinių konferencija „STEAM iššūkis priimtas“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-18 Ketvirtų klasių mokinių lietuvių kalbos diktantas–konkursas „Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2023“, skirto Vilniaus 700-mečiui paminėti. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-18 Kauno miesto 8 klasių mokinių protų mūšis „A Jack of all trades“ („Visų galų meistras“). Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-12 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių komandų geografijos konkursas Viktorijos Vilkauskaitės taurei laimėti. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-10 Kauno miesto 4 klasių mokinių renginys „Aš –Lietuva–Europa“, skirtas Europos dienai paminėti. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-10 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 ir 6–7 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-09 Informacinių technologijų konkursas „Skaičiuoklės galimybės“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-09 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 2–4 klasių mokinių antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-05-08 iki 2023-06-01 Kauno miesto švietimo įstaigų ketvirtųjų klasių mokinių savos kūrybos konkursas „Saulės spindulėlis“, skirto Kauno gimtadieniui paminėti. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-05 Įvairių gebėjimų mokinių renginio „Aš bėgu mamyte, artyn prie Tavęs“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-05-05 Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija „Aš-mes-pasaulis“. Mokytojams, mokiniams Atsisiųsti
2023-05-04 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių ir mokytojų dailyraščio (lietuvių kalba) konkursas. Mokytojams, mokiniams Atsisiųsti
2023-05-04 Tarptautinė Jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-05-02 iki 2023-06-09 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų sveiką gyvenseną skatinantis projektas „Sveikatos takeliu, taikant S. Kneipo metodo elementus“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-05-02 iki 2023-05-19 Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo renginys „Dviratuku po skaitymo šalį 2023“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-05-01 iki 2023-05-31 Kūrybinių darbų konkursas „Raudonosios knygos herojus“, skirtas Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-05-01 iki 2023-05-31 Kauno mokinių dailės projektas „Hiratsuka mano akimis“.
Priedas nr. 1 (atsisiųsti)
Priedas nr. 2 (atsisiųsti)
Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-04-28 iki 2023-05-18 Respublikinis (nuotolinis) 7–8 klasių mokinių anglų ir vokiečių kalbų video konkursas „TARP DRAMOS IR KOMEDIJOS“ 2023. Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-26, 28 Matematikos kūrybinių darbų konkursas „Nuostabus matematikos pasaulis“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-25 Respublikinė konferencija „Asmenybės tapsmo – pagrindinio geros mokyklos požymio – ugdymas“. Vadovams, pagalbos mokiniui specialistams, pedagogams Atsisiųsti
2023-04-25 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokinių konkursas „Noriu augti sveikas“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-25 Tarptautinė praktinė konferencija „EKO idėjos Lietuvai 2023“. Vadovams, mokytojams, mokiniams Atsisiųsti
2023-04-24 Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo mokinių
piešinių konkurso „mano tvarus pasaulis“.
Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-21 Kauno miesto mokyklų 8 klasių mokinių fizikos olimpiada. Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-20 Kauno miesto 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-19 Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija-dirbtuvės „Ingenious Engineering‘2023“ („Genialioji inžinerija2023“). Mokytojams, mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-04-17 iki 2023-05-08 Respublikinis virtualus pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų projektas „Kryžiažodį kuriu, draugui siunčiu“. Mokytojams, mokiniams Atsisiųsti
2023-04-17 Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo renginys „Iškeisk saldainį į daržovę“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-13 Respublikinė teorinė-praktinė konferencija „STEAM. Ugdome inovatorių kartą“. Mokytojams ir mokiniams Atsisiųsti
2023-04-12 Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Mąstymo mokykla: mokymosi lyderystės strategijos kuriančios ryšį“. Mokytojams Atsisiųsti
2023-04-12 Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada „Skaičiukas – 2023“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-07 Lietuvos mokyklų mokinių pirmosios medicinos pagalbos varžybos. Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-06 2023 m. Kauno miesto 3 klasių mokinių matematikos olimpiada. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-04-05 iki 2023-04-28 Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių projektas „Sveikatos grandinėlė“, skirtas nacionaliniam renginiui „sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-04-05 Kauno miesto 6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-04-03 iki 2023-05-30 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių vaizdo įrašų konkursas „Mano mokyklos biblioteka“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-04-03 iki 2023-04-30 Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų integruoto kalbinių ir muzikinių gebėjimų ugdymo projekto „Muzikinė logoritmika – 2023“. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikams Atsisiųsti
Nuo 2023-04-03 iki 2023-05-12 Respublikinis informacinių technologijų lankstinukų kūrimo konkursas „Darnūs miestai ir bendruomenės“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-30 Respublikinė 5–8 klasių mokinių interaktyvi viktorina-protų mūšis „Praleidžiu progą pasityčioti“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-03-29 iki 2023-04-04 Respublikinis 1–4 klasių mokinių ir jų šeimų narių nuotraukų koliažų ir piešinių, naudojant IKT, paroda-konkursas „Kovo 11-oji mano šeimoje“. Mokiniams ir jų šeimų nariams Atsisiųsti
2023-03-29 Kauno miesto mokyklų 3–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-29 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių anglų kalbos vertimų konkursas „Save the Earth!“, skirtas žemės dienai. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-29 Lietuvos mokinių chemijos konkursas „Koks nuostabus medžiagų pasaulis“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-28 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tradicinis Prancūziškos dainos festivalis „Chantons toujours, chantons ensemble“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-24 XVI Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados antrasis (Kauno miesto) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-24 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių konkursas „Matematinis PA DE DE“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-22 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinių rusų (užsienio ir gimtosios) kalbos meninio skaitymo konkursas „Mažųjų eilės rusų kalba“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-22 Respublikinis informacinių technologijų konkursas „IT… Ar be jų gali?“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-03-21 iki 2023-03-31 Respublikinis 9–10 klasių mokinių etikos konkursas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-21 Kauno miesto ir rajono mokyklų 4 klasės mokinių integruoto užsienio kalbų projektas „Kalbų ir poezijos popietė 2023“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-21 Kauno miesto švietimo įstaigų 2 klasių mokinių matematikos popietė „Mąstau ir skaičiuoju 2023“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-21 Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų projektas „Sveika, saulyte“. Mokiniams ir mokytojams Atsisiųsti
2023-03-21 Kauno miesto 6 klasių mokinių prancūzų kalbos konkursas „L‘ABCdaire“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-16 Interaktyvus – patyriminis edukacinis žygis – žaidimas „KNYGNEŠIAI XXI a.“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-03-10 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-03-03 iki 2023-03-10 Tarptautinio eTwinning projekto „PATS 1 – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ nuotolinis respublikinis vaikų folkloro festivalis „Šėltinis – 2023”. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai Atsisiųsti
2023-03-03 Kauno miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados miesto etapas. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-03-01 iki 2023-04-30 Respublikinis kompiuterinių atvirukų konkursas „Velykų belaukiant 2023“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-03-01 iki 2023-04-20 Lietuvos mokinių integruotas biologijos ir informacinių technologijų kūrybinių darbų konkursas „Gyvybės spindesys“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-03-01 iki 2023-03-31 Respublikinė1–12 klasių iniciatyva „Mano sėkmės istorija“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-03-01 iki 2023-03-31 Respublikinis pradinio ugdymo mokytojų kūrybinis – edukacinis projektas „Mokslinis atradimas ir išradimas piešinyje“. Mokiniams, mokytojams Atsisiųsti
2023-02-28 Respublikinė metodinė-praktinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“. Mokiniams, mokytojams, bibliotekininkams Atsisiųsti
2023-02-23 Respublikinis pateikčių anglų kalba čempionatas „English Speech Championship – 2023“, III (finalinis) turas. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-02-20 iki 2023-02-24 Respublikinio 3-ųjų klasių mokinių diktanto anglų kalba rašymo konkurso „Listen to write“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-02-10 iki 2023-06-10 Respublikinis mokinių fizikos kūrybinių darbų konkursas „Fizikos bandymai aplink mus“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-02-09 Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados antrasis (miesto) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-02-08 Lietuvių kalbos konkursas-viktorina „Kalba yra mūsų tauta… kalba esame mes“ (A. Šataitė). Mokiniams Atsisiųsti
2023-02-07 Lietuvos mokinių matematikos olimpiados antrasis (Kauno savivaldybės) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-02-07 iki 2023-02-08 Tarptautinė konferencija – edukacinė pamoka „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu“. Mokiniams,
mokytojams
Atsisiųsti
Nuo 2023-02-06 iki 2023-02-21 Kauno priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų konkurso „Mažasis princas“, skirto Frankofonijos dienoms 2023 m. paminėti. Mokiniams Atsisiųsti
2023-02-02 Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiados (11/ III gimn. kl.) ir vokiečių kalbos konkurso (8 kl.)antrasis (miesto) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-02-02 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių užsienio (anglų) kalbos meninio skaitymo konkursas „Blow, blow the winter wind“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-02-01 iki 2023-02-21 Dailaus rašto konkursas „Jei išliks kalba, išliks ir Lietuva“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-02-01 iki 2023-03-31 Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 3–7 m. vaikų kūrybinių darbų konkursas „Karlsonas, kuris gyveno ant stogo“, skirtas Skandinavijos dienoms 2023 m. paminėti. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-02-01 iki 2023-02-28 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 3–10 klasių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos konkursas „Uždavinys eilėraštyje“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-01-31 Respublikinio anglų kalbos konkurso 9–10/I–II gimnazijos klasių antrasis (miesto) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-01-30 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–10 klasių mokinių vokiečių poezijos dailiojo skaitymo (vokiečių kalba) konkursas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-01-26 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių rusų (užsienio ir gimtosios) kalbos meninio skaitymo konkurso „Mažųjų eilės rusų kalba“. Mokiniams Atsisiųsti
2023-01-24 Lietuvos mokinių 9–12/I–IV gimnazijos klasių lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados antrasis (miesto) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-01-17 Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados ir prancūzų kalbos konkurso „Je parle francais et toi?“ antrasis (miesto) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
2023-01-12 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados antrasis (miesto) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-01-09 iki 2023-02-10 Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso antrasis (miesto) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-01-09 iki 2023-02-13 Kauno regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursas „Aš taupau“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2023-01-01 iki 2023-01-06 Respublikinis metodinių darbų edukacinis virtualus projektas-paroda „Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės“. Pagalbos mokiniui specialistams, pedagogams Atsisiųsti

2022 II pusmetis

Renginio data Renginio pavadinimas Renginys
skirtas
Nuostatai, sąlygos, tvarkos
2022-12-20 Kauno miesto  bendrojo  ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių rusų (užsienio ir gimtosios)  kalbos  meninio skaitymo konkursas „Užburiantys poezijos garsai…“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-12-16 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 912 (IIV gimnazijos) klasių vaikinų komandų matematikos olimpiada. Mokiniams Atsisiųsti
2022-12-13 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių viktorina „Gamta – žmogui, gamta – ateičiai“, skirta prof. Tado Ivanausko gimimo metinėms paminėti. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-12-12 iki 2023-01-05 Tarptautinio programavimo konkurso „Fall Challenge 2022“ turas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Mokiniams Atsisiųsti
2022-12-08 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 ir 8 klasių mokinių komandų geografijos konkursas „Aplink Pasaulį“ Mokiniams Atsisiųsti
2022-12-01 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10–11 klasių mokinių vertimo žodžiu iš/į anglų kalbą konkursas „Karo poveikis ekonomikai ir aplinkai“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-12-01 Gamtamokslinis turnyras „Žinau, moku, galiu“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-11-25 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų poezijos skaitovų prancūzų kalba konkursas „Les voix de la poésie“ („Poezijos balsai“). Mokiniams Atsisiųsti
2022-11-24 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mergaičių komandų matematikos olimpiada. Mokiniams Atsisiųsti
2022-11-24 Kauno miesto 7–8 klasių matematikos konkursas „Mąstyk, atrask, spręsk“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-11-23 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių sportinis konkursas – viktorina „Kalba. Sportas. Karyba.“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-11-15 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 (I gimnazijos) klasių mokinių geografijos konkursas „Aplink Lietuvą“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-11-10 iki 2022-12-10 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos praktinis projektas „Literatūrinė uogienė“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-11-01 iki 2022-12-31 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių kūrybinių darbų antikorupcijos tema konkursas „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai. Mokiniams Atsisiųsti
2022-10-19 Kauno miesto ugdymo įstaigų 4–9 klasių mokinių konferencija „Kuriame mokyklą be patyčių“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-10-18 iki 2022-12-12 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkursas „Mes prieš prekybą žmonėmis“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-10-03 iki 2022-11-18 Respublikinis 5-8 klasių mokinių kolekcinių ir proginių eurų monetų dizaino konkursas „Eurų monetos mokinių akimis“.
Priedas (atsisiųsti)
Mokiniams Atsisiųsti

2022 I pusmetis

Renginio data Renginio pavadinimas Renginys
skirtas
Nuostatai, sąlygos, tvarkos
2022-06-02 1–12 klasių mokinių socialinė akcija „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-05-05 Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-04-29 Matematikos kūrybinių darbų konkursas „Matematikos labirintais“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-04-28 Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija „Aš – Mes – Pasaulis“.
(Registracija pratęsta iki 2022-04-15 el. p. renginiai@dobkevicius.lt)
Mokiniams ir mokytojams Atsisiųsti
Nuo 2022-04-21 iki 2022-05-02 Tarptautinio programavimo konkurso „Spring  Challenge 2022“ turas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Mokiniams Atsisiųsti
2022-04-20 Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada „Skaičiukas – 2022“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-04-15 iki 2022-04-29 Respublikinis kūrybinis chemijos konkursas „Chemija gamtoje 2022“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-04-15 Lietuvos mokyklų pirmosios pagalbos varžybos. Mokiniams Atsisiųsti
2022-04-15 2022 m. Kauno miesto trečių klasių mokinių matematikos olimpiada. Mokiniams Atsisiųsti
2022-04-13 Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo 3 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada „Giliukas“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-04-08 Kauno regiono Jaunųjų bendrovių (JB) konkurso-expo nuostatai. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31 Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 3–6 m. vaikų kūrybinių darbų konkursas „Mažoji undinėlė“. 3-6 m. vaikams Atsisiųsti
Nuo 2022-04-01 iki 2022-04-21 Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo mokinių piešinių konkursas „Mano inžinerinis piešinys“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-03-28 iki 2022-04-15 Olimpiada „Garstyčios grūdas ‒ 2022”.  Mokiniams Atsisiųsti
2022-03-24 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių  konkursas „Matematinis Pa De De“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-03-23 Respublikinis informacinių technologijų konkursas „IT… Ar be jų gali?“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-03-21 iki 2022-04-24 Respublikinis kompiuterinių atvirukų konkursas „Velykų belaukiant“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-03-14 iki 2022-04-29 Respublikinis informacinių technologijų lankstinukų konkursas „Keiskime pasaulį: darnaus vystymosi tikslai“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-02-24 Lietuvos mokinių chemijos konkursas „Koks nuostabus medžiagų pasaulis“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-02-22 Respublikinė metodinė-praktinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“. Mokiniams, mokytojams, bibliotekininkams Atsisiųsti
Nuo 2022-01-17 iki 2022-02-11 Kauno regiono bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokinių ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursas „Aš taupau“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-02-14 iki 2022-04-15 Lietuvos mokinių biologijos ir informacinių technologijų kūrybinių darbų konkursas „Gyvybės spindesys“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-02-11 Kauno miesto mokyklų 1–4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Tau žodžius švelniausius, Lietuva, skiriu“.
Priedas (atsisiųsti)
Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-02-10 iki 2022-06-10 Respublikinis mokinių fizikos kūrybinių darbų konkursas „Fizikos bandymai aplink mus“. Mokiniams Atsisiųsti
2022-02-08 Respublikinis 4 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas – viktorina „Kalba yra mūsų tauta… Kalba esame mes” (A. Šataitė) Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-01-03 iki 2022-03-31 Projektas „Sudainuokime „Hana wa saku“ kartu“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2022-01-03 iki 2022-03-31 Projektas „Hanami matsuri – sakurų žiedų šventė“. Mokiniams, jų tėvams ir globėjams, mokytojams Atsisiųsti
Nuo 2022-01-03 iki 2022-03-25 Haiku konkursas „Žydėjimas“. Mokiniams, jų tėvams ir globėjams, mokytojams Atsisiųsti

2021 II pusmetis

Renginio data
Renginio pavadinimas
Renginys
skirtas
Nuostatai, sąlygos, tvarkos
2021-12-16 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių vaikinų komandų matematikos olimpiada. Mokiniams Atsisiųsti
2021-12-14 33-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas. Mokiniams Atsisiųsti
2021-12-09 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių antikorupcinis protmūšis, skirtas tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Mokiniams Atsisiųsti
2021-12-08 iki 2021-12-22 Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių atvirukų paroda – konkursas „Kalėdos, kalėdos…“. Mokiniams Atsisiųsti
2021-12-01 iki 2021-12-09 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skrajučių antikorupcijos tema konkursas-kūrybinė iniciatyva „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, skirta tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Mokiniams Atsisiųsti
2021-12-01 iki 2022-02-28 Respublikinis 9–11 klasių mokinių konkursas „Aš – verslus novatorius“.
Nuostatų priedas (Atsisiųsti)
Mokiniams Atsisiųsti
2021-11-25 Lietuvos bendroj ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mergaičių komandų matematikos olimpiada. Mokiniams Atsisiųsti
2021-11-25 Kauno miesto 3 klasių mokinių ir jų šeimos narių konkursas „Sumani šeima“. Mokiniams, jų šeimos nariams, pedagoginiams darbuotojams Atsisiųsti
2021-11-18 Kauno miesto mokyklų integruoto tarpdalykinio 8 klasių mokinių protų mūšio „Visų galų meistras“ („A jack of all trades“). Mokiniams Atsisiųsti
2021-11-17 Mokytojų ir mokinių konferencija „Menų malūnas“. Pedagoginiams darbuotojams,
mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-11-15 iki 2021-11-26 Respublikinis etikos konkursas „Šalia manęs – kitas žmogus“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-11-10 iki 2021-12-10 Renginys mokiniams „Literatūrinė uogienė“ („ЛИТЕРАТУРНОЕ ВАРЕНЬЕ“). Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-11-10 iki 2021-11-13 Respublikinis švietimo įstaigų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo renginys „Sportiškas ruduo“. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams Atsisiųsti
Nuo 2021-11-09 iki 2021-11-10 Tarptautinė konferencija – edukacinė pamoka „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-11-08 iki 2021-11-10 Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos 2-12 klasių moksleivių kūrybinio dailyraščio konkursas „Geroji žinia“ pagal mt 1, 20b-23. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-11-08 iki 2021-11-12 Tarptautinis 1–4 klasių mokinių konkursas „Eko ruduo 2021“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-11-01 iki 2021-12-06 Respublikinis 5–8 klasių mokinių ekonomikos ir informacinių technologijų kolekcinių ir proginių eurų monetų dizaino konkursas „Eurų monetos mokinių akimis“.
Monetų aprašų formos ir pavyzdys ( Atsisiųsti )
Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-10-01 iki 2021-12-31 Konkursas „Mes prieš prekybą žmonėmis“. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-10-01 iki 2021-10-20 Respublikinis ketvirtų klasių mokinių laiško rašymo anglų kalba konkursas „A short story about my teacher“, skirtas tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-10-01 iki 2021-11-12 Piešinių konkursas „Aš ir Vokietija“, skirtas Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių trisdešimtmečiui paminėti.
Dalyvio anketa (Atsisiųsti)
Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-09-27 iki 2021-11-12 Respublikinis kompiuterinių piešinių konkursas – paroda „Mano vaikystės pasaka”. Mokiniams Atsisiųsti
Nuo 2021-09-20 iki 2021-09-29 Respublikinis projektas „Patyriminė (STEAM) veikla, įvairioms vaikų kompetencijoms ugdyti“. Pedagoginiams darbuotojams Atsisiųsti
Nuo 2021-09-01 iki 2021-11-12 Respublikinis kūrybinis edukacinis projektas „Medžio pasas“. Pedagoginiams darbuotojams Atsisiųsti
Nuo 2021-09-01 iki 2021-11-12 Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Rieduliukas“. Pedagoginiams darbuotojams,
mokiniams, tėvams
Atsisiųsti
Nuo 2021-09-01 iki 2021-09-29 Tradicinis rašinių konkursas „Aš myliu savo senelius“, skirtas Pagyvenusių žmonių mėnesiui paminėti. Mokiniams ir jų seneliams Atsisiųsti

2021 I pusmetis

Renginio data
Renginio pavadinimas
Renginys
skirtas
Nuostatai, sąlygos, tvarkos
2021-05-19
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-05-18
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokiniams viktorina „Knygnešių keliais“, skirtos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.
Mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-05-06 iki 2021-05-17
Tarptautinio programavimo konkurso „Spring Challenge 2021“ turas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-05-13
Jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-05-06
Tarptautinė konferencija „EKO idėjos Lietuvai 2021“.
Pedagoginiams darbuotojams,
mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-05-03 iki 2021-05-21
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių prancūziškos poezijos skaitovų konkursas.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-04-29
Respublikinė mokinių mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „Tiriam pasaulį – atrandam save“.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-04-29
Informacinių technologijų kompiuterinio teksto redagavimo konkursas „Simbolis“.
Mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-04-21 iki 2021-05-06
Respublikinis 3-ųjų (pradinių) klasių mokinių diktanto anglų kalba rašymo konkursas „Listen to write“.
Mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-04-01 iki 2021-04-30
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 ir 9–10 (I–II) klasių mokinių ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursas „Aš taupau“.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-03-31
Kauno miesto 6 klasių mokinių biologijos konkursas „Gamtos pasaulis“, skirtas prof. Eugenijai Šimkūnaitei atminti.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-03-24
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių konkursas „Matematinis PA DE DE“.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-03-24
2020–2021 mokslo metų Lietuvos miestų ir rajonų 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados antrasis (miesto) etapas.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-03-09
Kauno miesto mokyklų 5 klasių mokinių integruotas istorijos – anglų kalbos protų mūšis „Išgirsk Lietuvos balsą iš praeities“ („Listen to Lithuania`s Whispers from the Past“).
Mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-03-01 iki 2021-03-31
Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 3–6 m. vaikų kūrybinių darbų konkursas „Troliai Mumiai“, skirtas Skandinavijos dienoms 2021 m. paminėti.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-02-22
Bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų projektas „Laisvės poezija“, skirtas poeto Bernardo Brazdžionio 114-osioms gimimo metinėms.
Mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-03-01 iki 2021-04-09
Respublikinis kompiuterinių atvirukų konkursas „Velykų belaukiant“.
Mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-02-15 iki 2021-04-15
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I – IV gimnazijos) klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Gyvybės spindesys“.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-02-24
Chemijos konkursas „Koks nuostabus medžiagų pasaulis“.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-02-12
2021 metų Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių matematikos olimpiados antrasis (miesto) etapas.
Mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-02-01 iki 2021-03-18
Respublikinis 4 (pradinių) klasių mokinių pateikčių anglų kalba čempionatas „English Speech Championship – 2021“.
Mokiniams
Atsisiųsti
2021-02-24
Respublikinė metodinės-praktinės bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“.
Pedagoginiams darbuotojams,
mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-01-25 iki 2021-02-25
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų kūrybinių darbų konkursas „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“, skirtas 2021 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms.
Mokiniams
Atsisiųsti
Nuo 2021-01-04 iki 2021-01-20
Dailaus rašto konkursas „Kol žodis gyvas – bus gyva jį dovanojus Lietuva“ (Ramutė Skučaitė).
Mokiniams
Atsisiųsti

2020 I ir II pusmečiai

Renginio data
Renginio pavadinimas
Renginys skirtas
Nuostatai, sąlygos, tvarkos
2020-12-17
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių vaikinų komandų matematikos olimpiada
Mokiniams
atsisiųsti
2020-12-17
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-tų klasių mokinių nuotolinis konkursas „Noriu augti sveikas“.
Mokiniams
atsisiųsti
2020-11-18
Kauno miesto mokinių „Vokiškų dainų konkursas 2020“ nuostatai.
Mokiniams
atsisiųsti
Nuo 2020-11-09 iki 2020-12-14
Kauno miesto mokyklų 5–8, 9–12 klasių mokinių verslo idėjų konkurso „Virtuali startuolių paroda“, skirto Tarptautinei verslumo savaitei, nuostatai.
Mokiniams
atsisiųsti
Nuo 2020-11-01 iki 2020-11-09
2020 m. lapkričio 1-9 d. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokinių poezijos šventės „Saulės grūdai“ nuostatai.
Priedas (atsisiųsti)
Mokiniams
atsisiųsti
2020-11-06
Tarptautinio 5-12 klasių mokinių dienoraščio konkurso „ŠVIES@.AŠ” nuostatai.
Dalyvio anketa (atsisiųsti)
Mokiniams
atsisiųsti
2020-10-22
Respublikinės metodinės-praktinės mokytojų, socialinių pedagogų ir specialiųjų pedagogų konferencijos „Įtraukiojo ugdymo link” nuostatai.
Pedagoginiams darbuotojams
atsisiųsti
2020-10-15
Mokytojų ir mokinių konferencijos „Aš – Mes – Pasaulis“, skirta Č. Sugiharos metinėms Lietuvoje paminėti, nuostatai.
Priedas nr. 1-3 atsisiųsti
Pedagoginiams darbuotojams, mokiniams
atsisiųsti
Nuo 2020-10-01 iki 2020-10-15
Respublikinis 3–4 (pradinių) klasių mokinių laiško rašymo anglų kalba konkursas „A short story about my teacher“, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai.
Mokiniams
atsisiųsti
Nuo 2020-10-01 iki 2020-10-23
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių kūrybinio darbų konkurso „Brangi Lietuva – su Konstitucijos diena!“, skirto Konstitucijos dienai paminėti, nuostatai.
Mokiniams
atsisiųsti
Nuo 2020-09-30 iki 2020-11-10
Respublikinio 7–12 klasių mokinių tarpdisciplininio dailės – technologijų sričių piešinio/idėjos konkurso „Nerealizuoti svajonių miestai“ nuostatai.
Mokiniams
 atsisiųsti
Nuo 2020-09-09 iki 2020-09-28
Respublikinio Haiku rašymo anglų kalba ir fotografijos konkurso „Shaping peace with nature“, skirto Tarptautinei taikos dienai, nuostatai.
Mokiniams
atsisiųsti
2020-09-09
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų šeimų renginio ,,Mano šeima išmani ir saugi“ nuostatai.
Mokiniams
atsisiųsti
2020-05-15
Nuotolinės tarptautinės konferencijos „Eko menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“ nuostatai.
Pedagoginiams darbuotojams
atsisiųsti
2020-04-19
Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Gyvybė ir technologijos“ nuostatai.
Pedagoginiams darbuotojams, mokiniams
atsisiųsti
2020-03-05
Respublikinės mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencijos „Žmogus iš prigimties yra skirtas bendrijai ir gimęs gyventi kartu su kitais“ (Aristotelis) nuostatai.
Pedagoginiams darbuotojams, mokiniams
atsisiųsti
2020-03-04
Respublikinė  mokytojų ir mokinių kūrybinė konferencija „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“.
Pedagoginiams darbuotojams, mokiniams
atsisiųsti
2020-02-15
Respublikinės bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių konferencijos ,,Knyga  mūsų  pasaulyje – mūsų kultūros veidrodis” nuostatai.
Pedagoginiams darbuotojams, mokiniams
atsisiųsNaudingos nuorodos