Paieška

„Žalieji pirkimai paprastai: žaliųjų kriterijų taikymas dažniausiai vykdomiems pirkimams paprastai“ (6 val.)

Programa „Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos“ (40 val.).

Data
2021-11-16
Laikas
10.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
D. Kaminskas, teisininkas, viešųjų pirkimų eksp. (UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Temos:
2021 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 478 taikymas vykdant mažos vertės pirkimus;
Kokius žaliuosius kriterijus galime nustatyti dažniausiai vykdomiems pirkimams (praktiniai pavyzdžiai); Kokius žaliuosius kriterijus galima taikyti produktams, kurie nėra taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (praktiniai pavyzdžiai).

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt