Paieška

„Vaikų sąmoningumo, savistabos ir dėmesingumo ugdymas“ (12 val.)

Programa „Įtraukusis ugdymas - vaiko saugiam, sąmoningam ir sveikam ugdymuisi“ (40 val.).

Data
2022-11-17
Pabaiga:
2022-11-24
Laikas
13.00 val.

16.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
vaikų ir šeimos psichol., psichoter. J. Karvelienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Sąmoningumas – kas tai? Kaip jis padeda didinti vaikų ir suaugusių atsparumą? Praeitis, dabartis, ateitis – kur noriu būti aš? Dėmesingumas. Kaip jis ugdomas. Sąmoningumo ir dėmesingumo praktikos.Metodikų padedančių vaikams susikaupti, reguliuoti savo emocijas, ugdyti savistabą, empatiją pristatymas ir praktinis taikymas. Sąmoningumo ir dėmesingumo įtraukimo į ugdymo procesą galimybės.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.