Paieška

„Vaikų, bendruomenės ir darbo bei verslo organizacijų įtraukumą įgalinančios aplinkos bei strategijos tarptautiniame Etwinning projekte „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (10 val.)

Programa „Tarptautinis eTwinning projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (40 val.).

Data
2022-04-29
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. A. Tamušauskaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
22,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, vadovai.

Seminare bus pateikta: vaikų darnų vystymąsi įgalinančios mokymo(si) aplinkos bei strategijos: samprata bei esmė, vertė, pavyzdžiai. Įgalinanti aplinka. Individualus ir kolektyvinis įgalinimas. Vertė bei prasmė. Bendruomenės ir darbo bei verslo organizacijų įtraukumą įgalinančios aplinkos bei strategijos. Metodų taikymas ir strategijų naudojimas e-aplinkose projekte „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ skatinant vaikų kūrybiškumą bei naudojant IKT. Metodų ir strategijų paieška darniose e-aplinkose bei veiklų modeliavimas, skatinant vaikų kūrybiškumą.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.