Paieška

„Unikalus pojūčių pasaulis arba sensorinės integracijos reikšmė ugdymo procese“ (8 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo psichologiniai aspektai“ (40 val.).

Data
2022-05-13
Laikas
10.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
psichol. E. Gudelienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
17,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Mokymų metu itin didelis dėmesys bus skirtas individualizuotos ugdomosios aplinkos kūrimui, atsižvelgiant į vaikų poreikius, jų sensorinius ypatumus ir savireguliacijos gebėjimus. Taip pat bus aptarta aktuali bendradarbiavimo su tėvais tema.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt