Paieška

„Tarptautinio eTwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ pristatymas, įgyvendinimas ir darbo eiga“ (10 val.)

Programa „Tarptautinis eTwinning projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (40 val.).

Data
2022-01-28
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. A. Tamušauskaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
22,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, vadovai.

Programa suteiks galimybę įsijungti į sistemingus reflektyvius mokymus bei į tęstinį tarptautinį eTwinning projektą su projekto partneriais iš įvairių valstybių, mokytis veikti šiuolaikiškai – partnerystės ir e-partnerystės tinkluose, naudojant IKT kurti darnias bei tvarias, įtraukiančias turtingas mokymosi aplinkas. Programos metu dalyviai atliks tikslines veiklas įstaigoje, mieste, turės galimybę mokytis bendruose projekto renginiuose.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.