Paieška

„Švietimo įstaigų archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2023 metais: naujausių reikalavimų praktinis taikymas“ (8 val.)

Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).

Data
2023-02-08
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
30,00 €
Atsakingas asmuo:

Seminaras vyks virtualioje Zoom aplinkoje.

 

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai, archyvarai ir kiti administracijos darbuotojai.

Pasibaigus kalendoriniams 2022 metams bylos, kurios nėra tęsiamos 2023 metais, turi būti užbaigiamos ir sutvarkomos. Teisės aktai (LR dokumentų ir archyvų įstatymas, Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas) teikia naujas įvairių formų dokumentų (popierinių, elektroninių, vaizdo ir garso įrašai) tvarkymo ir apskaitos galimybes. Kaip šias galimybes pritaikyti praktikoje, neprarandant svarbios informacijos, išsaugant ją nustatytą laiką, o tuo pačiu sumažinant laiko ir finansines sąnaudas? Kaip racionaliai sutvarkyti dokumentus už praėjusį laikotarpį ir atlikti jų apskaitą 2023 metais? Į ką būtina atsižvelgti priimant sprendimą dėl dokumentų saugojimo terminų pratęsimo arba dokumentų sunaikinimo? Kokį apyrašų skaičių sudaryti ir kodėl? Ar visas ilgo saugojimo bylas būtina įrašyti į apyrašus? Seminaro metu lektorė atsakys į šiuos ir kitus klausimus, susijusius su užbaigtų bylų tvarkymu ir apskaita 2023 metais.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.