Paieška

„Švietimo įstaigų archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2022 metais: naujausių reikalavimų praktinis taikymas“ (8 val.)

Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).

Data
2022-02-11
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai, archyvarai.

Seminaro temos:

– Dokumentų tvarkymo ir apskaitos aktualių reikalavimų, kurie privalomi 2022 m. tvarkant užbaigtas bylas, apžvalga.

– Įstaigos vadovo atsakomybė už dokumentų sutvarkymą ir jų išsaugojimą nustatytą terminą: teisinis reglamentavimas.

– Dokumentų vertės ekspertizė.

– Apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar foto dokumentų bylos.

– Pažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą: turinio ir įforminimo reikalavimai.

– Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarka. – Archyvinių dokumentų saugojimo tvarka.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.