Paieška

„Švietimo įstaigos vadovo veikla formuojant ir keičiant organizacijos kultūrą“ (8 val.)

Programa „Švietimo įstaigos vadovo vadovavimo sričių kompetencijų plėtojimas“ (40 val.).

Data
2022-03-01
Laikas
10.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai.

Temos: Organizacijos kultūros (toliau – OK) analizės lygiai: pastebima kultūra, persidengę vertybės, bendri susitarimai; Vertybių persidengimo ir bendro susitarimo problema: asmeninės vertybės, jų integracijos-susitarimo problema: asmeninės vertybės, jų integracijos vidiniai (asmeniniai) ir išoriniai (OK taisyklės) veiksniai; Organizacijos subkultūros bei kontrakultūros, jų formavimąsi skatinantys veiksniai. Subkultūrų ir kontrkultūrų sukeltų problemų organizacijoje sprendimo keliai; Multikultūrinė organizacija, jos charakteristikos; Kokiais parametrais remiantis galima atskleisti švietimo įstaigos OK? OK analizės lygmenys; OK nustatymo metodikos ir instrumentai; OK valdymas: formavimas, stiprinimas, keitimas, tobulinimas. OK vystymo modelis; Vadovo vaidmuo formuojant, vystant  ir keičiant OK.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt