Paieška

„SUP vaikų emocinio intelekto ugdymas“ (8 val.)

Programa „Emocinio intelekto ugdymo galimybės“ (40 val.).

Data
2021-11-26
Pabaiga:
2021-11-23
Laikas
13.00 val.

18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Logop. eksp. E. Žičkuvienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
17,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Įtraukusis ugdymas reikalauja ypatingo dėmesio ir požiūrio kaitos į SUP vaiko ugdymą. Seminaro tikslas – formuoti teigiamą nuostatą į įtrauktį švietime, ugdant ir lavinant SUP vaikų emocinį intelektą. Išplėsti žinias apie SUP vaikų emocinio intelekto raidą ir tobulinimo galimybes.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.