Paieška

„SUP turinčio mokinio atpažinimas ir sisteminė pagalba“ (8 val.)

Programa „Įtraukusis ugdymas – visavertė pagalba vaikui“ (40 val.).

Data
2022-02-23
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. N. Gruodienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
18,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro temos:

– Kompleksinės pagalbos teikimo būdai SUP vaikams.

– Mokytojo kompetencijų tobulinimo galimybės bendradarbiaujant su specialiųjų poreikių vaikais.

– Kognityvinių gebėjimų ugdymas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.