Paieška

„Struktūrinių klausimų kūrimas bei vertinimas“ (8 val.)

Programa „Istorinio raštingumo ugdymas: nuo elementaraus klausimo iki rašinio“ (40 val.).

Data
2023-05-23
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Dr. B. Šetkus (NŠA)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – istorijos, pilietinio ugdymo mokytojai.

Seminaro metu bus analizuojami struktūriniai klausimai, kurie numatyti taikyti tarpinio patikrinimo metu (III klasėje) bei VBE užduotyse (IV klasėje). Pirmiausia bus nagrinėjama klausimų, skirtų istorijos šaltiniams nagrinėti, sudarymo sistema: „Kaip nustatyti klausimo sunkumą?“, „Kiek klausimų pateikti?“, „Kokia seka juos pateikti“ bei kt. Bus remiamasi Lietuvos ir užsienio darbo praktika. Antroje dalyje bus nagrinėjami išplėstiniai klausimai, kurie reikalauja mokinių atsakyti raštu didesne apimtimi − keliais sakiniais arba net keliomis pastraipomis. Tokio pobūdžio klausimai – „pusiaukelė“ pereinant prie istorijos esė rašymo, kuris numatytas patvirtintose Bendrosiose programose. Seminaro dalyviai susipažins su tokių klausimų kitose valstybėse rengimo ir vertinimo praktika.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.