Paieška

Seminaras „STEAM spektras pagrindiniam ugdymui“ (40 val.)

Data
Mokymai vyks ir datos bus tikslinamos surinkus dalyvių grupę.
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Registruojame
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
95,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – mokyklų bednruomenės, įvairių dalykų mokytojai ir specialistai.
Programos paskirtis – sudaryti sąlygas įvairių dalykų mokytojams tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas ir suteikti jiems įgūdžių kurti STEAM mokymo veiklų scenarijus, praktiškai įgyvendinti STEAM ugdymui skirtas tiriamąsias veiklas, jas pritaikant darbui su pagrindinio mokymo programos mokiniais. Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms ir pedagogų bei specialistų komandoms. Teorinė dalis skirta STEAM sampratai tikslinti, mokslinių tyrimų metodo taikymui ir STEAM komunikacijos ypatumams aiškinti, papildomos šio metodo taikymo praktikos metu mokytojams teikiami praktinių veiklų pavyzdžiai, mokslininkų ir ugdymo praktikų patarimai. Mokytojai dalinsis patirtimi ir dirbs komandose, kurias galės pasirinkti, atsižvelgdami į jų darbui aktualias mokinių amžiaus grupes. Mokymų praktinės užduotys yra susijusios su ugdymo turinio temomis. Baigiamojoje programos dalyje mokytojų komandos praktiškai įgyvendins sukurtus STEAM veiklų scenarijus, dirbdami su savo mokiniais.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.