Paieška

„STEAM dalykų integravimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, ugdant inovatorių kartą“ (6 val.)

Programa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvavimas veiklai. Šešios pamokos mokytojui“ (40 val.).

Data
2022-02-25
Laikas
12.30 val.
Pabaiga:
14.30 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44
Lektorius
Soc. ped. eksp. L. Bajoriūnė, vyresn. mokyt. M. Visockienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.

Seminaro tikslas – padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams sėkmingai integruoti STEAM dalykus į ugdymo procesą: „STEAM idėjų plitimas Lietuvoje ir pasaulyje“. „STEAM veiklas aktyvinantys klausimai“. STEAM gerosios patirties pavyzdžiai“. „Aplinkos, skatinančios tyrinėti“.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.