Paieška

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

Data
2021-09-15
Laikas
00.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda.
Tipas
Registruojame
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
55,00 €
Atsakingas asmuo:

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę. Data bus tikslinama.

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, šiuos kursus privalo išklausyti: mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

Programos tikslas – formuoti pozityvų mokytojų požiūrį į inkliuzinį ugdymą, mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir poreikius, tobulinti mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymo(si) procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo(si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. buhalterija@kpkc.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157. Karantino metu prašome rašyti el. p. info@kpkc.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt