Paieška

„Šiuolaikinės pamokos samprata. Esminiai pamokos kokybės aspektai“ (10 val.)

Programa „Šiuolaikinės ugdomosios veiklos kokybė: lūkesčiai, iššūkiai, veiksmingi sprendimai“ (40 val.).

Data
2022-10-31
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
O. Saranienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Programos tikslas – suteikti mokymų dalyviams žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam šiuolaikinės, į kompetencijų ugdymą orientuotos, pamokos planavimui ir organizavimui, siekiant kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.