Paieška

„Šiuolaikinė antrosios užsienio kalbos pamoka“ (6 val.)

Programa „Atnaujintas antrosios užsienio kalbos ugdymo turinys, pamokos planavimas orientuojantis į kompetencijų ugdymą“ (40 val.).

Data
2022-04-26
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. M. Puzaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
23,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – rusų (užsienio) kalbos mokytojai.

Mokytojai įgis žinių ir supratimo apie atnaujintų užsienio kalbų bendrųjų programų esmines nuostatas, tobulins ugdymo turinio planavimo ir mokinių pasiekimų vertinimo/įvertinimo gebėjimus atnaujinto užsienio kalbų ugdymo turinio kontekste. Įgis/išplėtos dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymosi proceso valdymo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt