Paieška

„Sinchroniniai ir asinchroniniai nuotolinio (skaitmenizuoto) mokymo(si) būdai, naudojant G Suite for Education įrankius“ (10 val.)

Programa „Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“ (40 val.).

Data
2022-02-24
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
T. Urbonas
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Mokymus sudaro dvi dalys, kurios vyks vasario 24, 25 d. 14 val.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, norintiems tobulinti skaitmeninę kompetenciją. Seminaro temos: Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Jamboard.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt