Paieška

„Sėkmingo vadovo užrašai: vadovavimas žmonėms“ (40 val.)

Data
2023-05-03
Pabaiga:
2023-05-05
Laikas
10.00 val.

09.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44
Lektorius
R. Mašurinienė, Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktorė, A. Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė, NŠA parengtos mentorės
Tipas
Kursai
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
140,00 €
Atsakingas asmuo:

Mokymai perkelti iš 2023 m. kovo 20–22 d. į gegužės 3–5 d.

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai.

Pagrindinis mokymosi programos, skirtos pradedančiųjų švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimui, tikslas – tobulinti pradėjusių dirbti ir dirbančių pirmuosius 1–5 metus mokyklų vadovų kompetencijas, siekiant vadovų profesinio augimo, asmeninio meistriškumo.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt