Paieška

„Pedagogų pasirengimo vykdyti įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje galimybės ir kliūtys“ (6 val.)

Programa „Mokytojų kompetencijų tobulinimas užtikrinant kokybišką įtraukųjį ugdymą“ (40 val.).

Data
2022-11-23
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44 / Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. T. Malvicė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Įtraukusis ugdymas – viena opiausių temų švietimo bendruomenėje. Įtraukųjį ugdymą galime laikyti procesu, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymo(si) įvairovę bei remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymui(si) ir dalyvavimui švietime. Seminare bus nagrinėjami įtraukiojo ugdymo reikalavimai mokytojui, aptariamas struktūruotas ugdymas: ugdymo aplinkos pritaikymas (norint padėti vaikui geriau orientuotis grupės (klasės) aplinkoje, jaustis saugiam, reikia apibrėžti kiekvienos veiklos ribas), dienotvarkės sudarymas, veiklos struktūravimas bei priemonės. 

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.