Paieška

„Pamokos turinio ir mokinių veiklų planavimas ugdant komunikavimo ir pažinimo kompetenciją“ (6 val.)

Programa „Atnaujintas antrosios užsienio kalbos ugdymo turinys, pamokos planavimas orientuojantis į kompetencijų ugdymą“ (40 val.).

Data
2022-11-18
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. M. Puzaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – rusų kalbos mokytojai.

Antrosios užsienio kalbos (rusų) mokytojai plėtos gebėjimus planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, paremtą kompetencijų ugdymu atnaujinto užsienio kalbos (antrosios) ugdymo turinio kontekste.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Pasiektas maksimalus dalyvių skaičius.