Paieška

„Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas“ (16 val.)

Programa „Pagalba fizikos mokytojams rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas“ (42 val.)

Data
2022-11-29
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. R. Skorulskienė (LMFA )
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – Lietuvos mokyklų fizikos mokytojai.

Seminaras vyks dalimis. Pirmoji dalis (8 val.) – lapkričio 29 d., antroji dalis (8 val.) – gruodžio mėn. (Data bus patikslinta vėliau.)

Lapkričio 29 d.  bus analizuojamos šios temos: Kompetencijų ugdymas; Kompetencijų raidos aprašas; Pamokos uždavinio ir vertinimo kriterijų formulavimas atsižvelgiant į planuojamas ugdyti kompetencijas; Pamokos veiklų parinkimas atsižvelgiant į planuojamas ugdyti kompetencijas; Mokymo ir mokymosi paradigmų derinimas ugdant planuojamas kompetencijas; Mokymasis bendradarbiaujant; Savivaldis mokymasis; Pastoliavimas; Praktinis pamokų scenarijų kūrimas ir jų analizavimas.
Seminaras organizuojamas bendradarbiaujant su LFMA.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Pasiektas maksimalus dalyvių skaičius.