Paieška

„Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai“ (12 val.)

Programa „Pagalba fizikos mokytojams rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas“ (42 val.)

Data
2022-11-08
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. R. Skorulskienė (LFMA)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – Lietuvos mokyklų fizikos mokytojai.

I sesijos metu bus nagrinėjamos šios temos: vertinimo apibrėžtis ir tipai; vertinimo kriterijai; vertinimo kriterijų formulavimas ir jų sąsaja su mokymo(si) diferencijavimu, individualizavimu ir personalizavimu pamokoje ugdant planuojamas kompetencijas; vokinių pasiekimų lygių požymiai pagal pasiekimo sritis; vžduočių parinkimas ir pritaikymas pamokoje pagal pasiekimų lygius; vraktinis užduočių kūrimas.
Seminaras organizuojamas bendradarbiaujant su LFMA.
Seminaro II sesija (5 val.) vyks gruodžio mėn.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt