Paieška

„Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse klasėse“ (40 val.)

„Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse klasėse“ (40 val.).

Data
2022-11-03
Pabaiga:
2023-02-17
Laikas
10.00 val.

00.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka / KŠIC, Vytauto pr. 44
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
15,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – 2 dalyviai iš mokyklos: deleguotas pradinio ugdymo mokytojas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Kvalifikacijos tobulinimo programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros pateiktus nacionalinio 4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus. Mokymų tikslas – suteikti pagalbą mokytojams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą, siekiant, kad pradinėse klasėse būtų pradedamas ugdyti mokinių matematinis samprotavimas.

Mokymai vyks mokinių atostogų metu: 1 sesija – 2022 m. lapkričio 3 d.; 2 sesija – 2022 m. gruodžio 27 d.–2023 m. sausio 6 d.; 3 sesija – 2023 m. vasario 13–17 d.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras.Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt