Paieška

„Kodėl katalikai aukština Mariją? Marijos slėpinys Bažnyčioje“ (6 val.)

Programa „Tikėjimo turinio gilinimas katalikų tikybos pamokose“ (40 val.).

Data
2022-02-17
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. B. Ulevičius
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
16,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – tikybos mokytojai.

Seminare bus gilinamasi į Švč. Mergelės Marijos asmenį. Krikščionys katalikai ir ortodoksai Mergelei Marijai skiria ypatingą dėmesį. Ji aukštinama, vadinama Dievo Motina, Dangaus ir žemės karaliene, visų malonių tarpininke ir netgi bendra-atpirkėja. Jos atvaizdai nešami procesijose, bučiuojami ir saugomi altorių artumoje. Tikintieji šaukiasi jos pagalbos ir prašo užtarimo. Ar šios praktikos tėra į Bažnyčią prasiskverbusios pagonybės apraiška? Ar jas randame Šventajame Rašte?

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.