Paieška

Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginys-gerosios patirties sklaida „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ (tęsinys)

Data
2021-09-29
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
VDU klasikinio ugdymo mokyklos komanda
Tipas
Metodiniai renginiai
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
0,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – BMT ir kitų švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Socialinis ir emocinis ugdymas – neišvengiamas dalyko mokymosi dėmuo. Socialinio emocinio ugdymo sėkmės paslaptimis dalinsis VDU klasikinio ugdymo mokyklos komanda. Daugiausia dėmesio šįkart bus skiriama socialinio emocinio ir gamtamokslinio ugdymo dermei.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt