Paieška

„Kaip organizuosime priešmokyklinio ugdymo procesą: kompetencijų ir ugdymo sričių integralumas“ (8 val.)

Programa „Individualizuotas, vaiko poreikiams ir išgalėms pritaikytas priešmokyklinis ugdymas (atnaujintos programos)“ (40 val.).

Data
2022-10-27
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
prof. A. Kazlauskienė (Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
24,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo mokytojai, įstaigų vadovai.

Seminare bus aptarta: kaip organizuojant ugdymo procesą užkoduoti kompetencijas (veiklos, trumpalaikio, ilgalaikio projekto uždaviniai); kaip formuluoti ugdymo veiklos uždavinį (kaip rezultatą), kuris sudarytų sąlygas vaiko personalizuotai, įtraukiai veiklai; kuriame būtų užkoduota/os ugdomos kompetencijos; kaip nusimatyti sėkmės kriterijus, kurie tampa vaiko įsivertinimo kriterijais ir mokytojo vertinimo kriterijais; į ką atkreipti dėmesį vertinant: kad „nepamestume“ ugdymo srities (matematinis, gamtamokslinis ugdymas ir t.t.) ir ugdomų kompetencijų.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.