Paieška

„Kaip auginsime priešmokyklinuko pasiekimus ir pažangą“ (6 val.)

Programa „Individualizuotas, vaiko poreikiams ir išgalėms pritaikytas priešmokyklinis ugdymas (atnaujintos programos)“ (40 val.).

Data
2022-11-22
Laikas
13.30 val.
Pabaiga:
16.30 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44
Lektorius
NŠA metodininkė, Vilniaus kolegijos lektorė, mokyt. eksp. E. Poškevičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
24,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Tikslas – plėtoti ir  gilinti PU pedagogų kompetencijas, įgalinančias diegti ir kurti inovacijas, būtinas  kokybiškam Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimui.  Seminaro temos: veiklos planavimas; Ugdytinių vertinimas; Socialinė ir pažinimo kompetencijos, atsižvelgiant  į kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.