Paieška

„Įtraukusis ugdymas – pagrindiniai klausimai ir jų sprendimai“ (8 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimas – geroji ir taisytina praktika“ (40 val.).

Data
2022-06-20
Pabaiga:
2022-06-21
Laikas
13.00 val.

17.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44 / Virtuali aplinka
Lektorius
med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Tęsinys – 2022 m. birželio 21 d. 13 val.

Dalyviai – mokytojų padėjėjai.

Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas (tik 0,87 Eur už pažymėjimą).

Seminaras vyks Kauno švietimo inovacijų centre (kitų savivaldybių mokytojų padėjėjai, negalintys atvykti į nurodytą vietą, turės galimybę dalyvauti nuotoliniu būdu).

Įtraukiojo ugdymo rūpesčiai svarbūs visai mokyklos akademinei bendruomenei. Pedagogams, mokytojų padėjėjams, pagalbos mokiniui specialistams kylančius klausimus būtina analizuoti komandoje. Mokytojų padėjėjai – šios komandos nariai, tad jų dalyvavimas padės užtikrinti įtraukiojo ugdymo kokybę, sudarys galimybes kryptingai, sistemingai ir profesionaliai veiklai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.