Paieška

„Įtraukusis ugdymas. Kauno Kovo 11-osios gimnazijos socialinių įgūdžių programos pristatymas“

Data
2021-10-21
Laikas
15.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Dir. pavad. ugdymui R. Narušienė, spec. ped., socialinių įgūdžių mokyt. A. Doftartienė
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
2 prioritetas
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – pagalbos mokiniui specialistai, ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui.

Įtraukusis ugdymas“. Kauno Kovo 11-osios gimnazijos socialinių įgūdžių programos pristatymas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.