Paieška

„Įtraukusis bei projektinis ugdymas(is) vaikų kūrybiškumui plėtoti“ (10 val.)

Programa „Tarptautinio eTwinning projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ pristatymas, įgyvendinimas ir perspektyvos“ (40 val.).

Data
2021-11-19
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. A. Tamušauskaitė, dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
21,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro tikslas – įgalinti vadovus, mokytojus dalyvauti tarptautinėje projektinėje veikloje, skatinti IKT kompetencijų tobulinimą, mokytis modeliuoti netipines vaikų kūrybiškumą įgalinančias mokymosi aplinkas, veikiant projekte „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.