Paieška

„Istorijos pasiekimų vertinimas raštu: raida, pranašumai ir trūkumai“ (8 val.)

Programa „Istorinio raštingumo ugdymas: nuo elementaraus klausimo iki rašinio“ (40 val.).

Data
2023-02-14
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Dr. B. Šetkus (NŠA)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – istorijos, pilietinio ugdymo mokytojai.

Seminaro metu bus aiškinamasi apie istorinio raštingumo ugdymo ypatumus Lietuvoje XX a. ir dabartiniu laikotarpiu, taip pat tarptautiniu mastu. Remiantis istorijos užduočių (NMPP, PUPP, VBE) duomenimis, bus analizuojami mokinių raštu pateikti atsakymai ir kolektyviai tariamasi dėl rekomendacijų istorinio raštingumo ugdymui. Seminaro veiklas atliekant lektorius vadovausis pedagogo ir filosofo F. Dystervėgo išsakytu priesaku: „Blogas mokytojas pateikia tiesą, geras moko ją rasti“.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.