Paieška

„Ikimokyklinukų ugdymas atsižvelgiant į vaiko charakterį. Temperamentas ir genetika“ (6 val.)

Programa „Į šiuolaikinį vaiką orientuotas ikimokyklinis ugdymas – pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo rezultatas“ (40 val.).

Data
2021-06-14
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Gyd. psichoter. A. Dilienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
23,00 €
Atsakingas asmuo:

Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms kinta ir požiūris į vaiką, jo ugdymą(si) ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Seminaro dalyviai sužinos vaikų poreikių patenkinimo būdus, susipažins su amžiaus tarpsnių ypatumais, pažinimo ir kognityvinių gebėjimų raida bei ieškos skirtumų tarp temperamento ir charakterio.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt